IKT Orkidé har ledig en stilling som forprosjektleder felles kartløsning

Varighet: snarest og fram til 30.07.23, med mulighet for fortsettelse ved oppstart av hovedprosjekt.
Stillingsstørrelse: 40 %

Kartsymbol - Klikk for stort bilde

Våre medlemskommuner Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll har ulike kartløsninger. Godt fordelt mellom Norkart og Norconsult.

For andre fagområder har vi lykkes med å anskaffe felles løsninger, men ikke innenfor dette fagområde.
En anskaffelse av felles løsning vil være kostbar og krevende, men all erfaring viser langsiktige gevinster som:

 • Samlet lavere driftskostnader på systemene.
 • Bedre vilkår for nettverksarbeid når alle jobber i samme løsning.
 • Enklere integrasjoner
 • Et godt grunnlag for å hjelpe hverandre
 • Et godt grunnlag for tjenestesamarbeid

For å utrede og legge til rette for en felles anskaffelse ønsker vi å få gjennomført et forprosjekt:

 • Kartlegge dagens avtaler og løsninger (i den enkelte kommune)
 • Hvilke løsninger anbefales anskaffet som felles løsninger (her finns et stort antall moduler/løsninger innenfor fagområdet som benyttes i dag)
 • Markedsundersøkelse (hva finnes i markedet)

 

Resultatmål for forprosjektet:

 • Anbefaling knyttet til felles prosjekt.
 • Hva skal anskaffes som felles løsning (hva skal inngå)
 • Gevinstplan
 • Budsjett
 • Framdriftsplan

Forprosjektleder vil ha med seg en prosjektgruppe bestående av medlemmer fra våre kommuner.


Kvalifikasjoner:

 • Erfaring/kompetanse innen fagfeltet.
 • Forståelse og interesse for prosjektarbeid.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Søkerne må være fast ansatt i en av kommunene som er medlem i IKT Orkidé, og jobbe innenfor fagfeltet.

Vedkommende som blir ansatt vil frikjøpes i 40 % i sin nåværende stilling. Vil fortsatt være ansatt i sin hjemme kommune som i dag. IKT Orkidé inngår en arbeidsavtale med kommunen.

Forprosjektlederen får en godtgjøring på kr 2.675,- pr. måned i tillegg til sin lønn for meransvar knyttet til arbeidet.

 

Søknad med CV sender du til:

 

Søknadsfrist: snarest, senest 15.01.2023.
Ansettelse så snart vi har en velegnet kandidat.