Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er enhver opplysning som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson.

Hvilke kategorier av personopplysninger behandler vi?

 • Kontaktopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
 • Identifiseringsopplysninger: Fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap
 • Relasjoner til andre: For eksempel ektefelle, samboer, barn, sivilstatus
 • Helseopplysninger
 • Opplysninger knyttet til de tjenester som innbyggeren benytter, som barnehage, skole, byggesak, renovasjon med mer.

Du kan lese mer på Datatilsynet sine sider om hva som regnes som personopplysninger.

 

På hvilke måter samler vi inn dine personopplysninger?

Kommunen behandler dine personopplysninger for å utføre oppgaver som å:

 • sørge for at du som innbygger i kommunen får de tjenestene du har krav på i ulike stadier av livet, for eksempel barnehageplass, skolegang, helse -og omsorgstilbud, renovasjonstjenester.
 • utføre veiledning og kontroll som kommunen har plikt og myndighet til.

Vi behandler også dine personopplysninger for andre oppgaver som hører under vår kommunes virksomhet. Det kan være når vi for eksempel utarbeider statistikk for bruk av våre tilbud og tjenester.

 

Hvorfor trenger vi personopplysninger om deg?

Kommunen behandler dine personopplysninger for å utføre oppgaver som å:

 • sørge for at du som innbygger i kommunen får de tjenestene du har krav på i ulike stadier av livet, for eksempel barnehageplass, skolegang, helse -og omsorgstilbud, renovasjonstjenester.
 • utføre veiledning og kontroll som kommunen har plikt og myndighet til.

Vi behandler også dine personopplysninger for andre oppgaver som hører under vår kommunes virksomhet. Det kan være når vi for eksempel utarbeider statistikk for bruk av våre tilbud og tjenester.

 

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine?

Kommunen sin behandling av personopplysninger er først og fremst hjemlet i lov.

Det er som hovedregel ikke mulig å reservere seg mot slik behandling. Noen aktuelle lover er:

 • Opplæringsloven
 • Lov om barnehage
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Forvaltningsloven
 • Arkivloven

 

Min side

På Min side finner du tjenester og informasjon som gjelder deg. Min side henter informasjon om deg på de tjenestene du etterspør, og viser informasjonen kun til deg.

 

Elektronisk dialog

Kommunen har mulighet til å sende brev til din private e-postadresse eller digitale postkasse. Ved spesielle anledninger vil vi sende deg SMS for å varsle viktige saker.