Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Kommunen samler inn og behandler personopplysninger for å tilby de tjenestene vi skal, og samtidig ta vare på innbyggernes personvern.

Kommunen behandler personopplysninger for å levere tjenester i kommunen.

Hvilket formål personopplysningene behandles til, avhenger av hvilke tjenester kommunen leverer til deg. Det kan for eksempel være opplysninger om navn, adresse og annen nødvendig informasjon kommunen trenger for å behandle søknad om skoleplass, barnehageplass eller plass på sykehjem.

 

Hva er det rettslige grunnlaget?

De fleste tjenestene kommunen leverer er lovpålagte oppgaver. For å utføre oppgavene, er det nødvendig å behandle dine personopplysninger.  

For eksempel pålegger barnehageloven å tilby barnehageplasser. Kommunen må derfor behandle personopplysningene som er nødvendig for å tilby deg barnehageplass.

I tilfeller hvor kommunen leverer tjenester som ikke er lovpålagte, behandles opplysningene på bakgrunn av samtykke eller avtale.
For å ta i bruk slike tjenester må du samtykke til at kommunen kan behandle personopplysningene som er nødvendige for at kommunen skal kunne levere denne tjenesten til deg.

Les mer i Personopplysningsloven

 

Samtykke

I noen tilfeller kan kommunen behandle personopplysninger om deg basert på ditt samtykke. Du vil i slike tilfeller bli informert om hva behandlingen går ut på og aktivt bli bedt om å samtykke til behandlingen

Se mer om samtykke på datatilsynet sine nettsider.
Du kan når som helst trekke ditt samtykke til behandling av personopplysninger tilbake.