Kontaktpersoner i prosjektet

Brukerstøtte
Brukerstøtten finner du på epost servicedesk.iktorkide@kristiansund.kommune.no 
eller på telefon 71574050

 

Hvem er ansvarlig for implementering i min kommune?

Kommune Navn Telefon
Surnadal Sigrid Janne Moen 94864065
Gjemnes Liv Iren Lillevevang 95181857
Halsa Malin Langholm 90674159
Aure Solfrid Hjelen 71647402
Smøla Oddrun Skomsøy 71544631
Rindal Vigdis Trønsdal 41645082
Tingvoll Magne Vassli 95035126
Averøy  Astri Istad 97531412
Kristiansund Marianne Rotvær 71574039
Sunndal Vivian Høsteng 90632482

Kontaktinformasjon

Kathrine Tømmervåg
Rådgiver/Prosjektleder
E-post