Årsmelding - 2018

Kommunene på Nordmøre: Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, samt Romsdals kommunene: Fræna og Nesset har inngått et forpliktende interkommunalt samarbeid om IKT. Samarbeidet kalles IKT Orkidé. Samarbeidet har eksistert siden 1997, med nåværende organisering siden 2008.

Kommunene Eide, Fræna og Nesset har på grunn av kommunereformen valgt å forlate samarbeidet fra 1.1.2019.

Formålet med IKT Orkidé er å møte felles IKT utfordringer for deltakerne gjennom innkjøp, implementering og drift av felles løsninger som ivaretar kommunenes IKT behov, imøtekommer myndighetskrav og gir innbyggerne tilgang til døgnåpne kommunale tjenester.