Årsmelding - 2018

5 Ansatte og engasjement

IKT Orkidé har ved regnskapsårets slutt 9 ansatt. De er ansatt i Sunndal kommune, på samme vilkår og avtaler som øvrige ansatte (fordi Sunndal kommune er vertskommune for IKT Orkidé)

IKT Orkidé har en rekke engasjement stillinger. Det gjelder prosjektledere, faggruppeledere og driftsressurser i driftsteam, også frikjøp knyttet til drift og forvaltning av fagsystemer.

Felles for disse stillingene er at de har opprettholdt sine ansettelsesforhold i egen kommune. Det er laget en arbeidsavtale for frikjøp mellom kommunen og IKT Orkidé.

Samlet er det 13,60 årsverk knyttet til IKT Orkidé ved utgangen av 2018. En reduksjon på 0,20 fra 2017.

Funksjon

2018 (utgangen)

2017

Faggruppeleder

    10

 50

Driftsteam

  170

  220

Prosjekt

   70

    20

Administrasjon/ledelse

  900

 900

Systemansvarlige fagsystem

  210

  190

Samlet

1360

1380

 

Faggruppeledere ( i henhold til ny modell)

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Oppvekst

Astrid M. Høivik

10

Surnadal

Kommunal teknikk

Kathrine Tømmervåg

0 *)

IKT Orkide

Helse og Omsorg

Atle Betten

0 *)

IKT Orkide

Stab og støtte

Harald Bergdal

0 *)

IKT Orkide

Samlet

 

10

 

 

*) Kathrine Tømmervåg, Atle Betten og Harald Bergdal er ansatt som Rådgivere i IKT Orkidé. De har også ansvaret for hver sin faggruppe.

Sunndal kommune er vertskap for IKT Orkide, slik at alle ansatte i IKT Orkide er ansatt Sunndal kommune.

 

Driftsteam

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Driftsteam Applikasjon

Tomas Eikrem

40

Gjemnes

Driftsteam Server

Kjetil Sogge

50

Surnadal

Driftsteam Nettverk

Jonas Pedersen

40

Averøy

Driftsteam Samhandl.

Kjetil Rangnes

40

Smøla

Samlet

 

170

 

 

Prosjekt

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Meldingsløftet

Evelyn H. Larsen

20

Hareid

eByggesak Bjørn H. Benjaminsen 50 Kristiansund

Samlet

 

70

 

 

Administrasjon/ledelse

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Daglig Leder

Steinar Holm

100

IKT Orkide

Driftsleder

Øyvind Taknæs

100

IKT Orkide

Rådgiver Teknisk

Trond Brekken

100

IKT Orkide

Rådgiver Teknisk

Øystein Thy

100

IKT Orkide

Rådgiver Teknisk

Eirik Norum

100

IKT Orkide

Rådgiver Sak&arkiv

Kathrine Tømmervåg

100

IKT Orkide

Rådgiver LØP

Harald Bergdal

100

IKT Orkide

Rådgiver Portal

Svein Taknæs

100

IKT Orkide

Rådgiver eHelse

Atle Betten

100

IKT Orkide

Samlet

 

900

 

 

Systemansvarlige fagsystem

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Felles barnevern

Anders M. Wiik

20

Kristiansund

Kvalitetssystem

Annett Ranes

20

Surnadal

ePhorte

Rådgiver sak/arkiv *)

 

IKT Orkide

LØP

Rådgiver LØP *)

 

IKT Orkide

Socio NAV

Anne Jorunn Nordskag

10

IKT Orkide **)

Socio NAV

Britt May Hollås

10

Surnadal

Gerica

Anne Jorunn Nordskag

40

IKT Orkide **)

Gerica

Britt May Hollås

40

Surnadal

Oppvekst

Tore Lien

50

Sunndal

Helsestasjon Marianne Hansen Røv 20 IKT Orkide ***)

Samlet

 

210

 

*) Oppgaver utført av Rådgivere ansatt i IKT Orkide

**) Ansatt i IKT Orkide på pensjonistvilkår.

***) Opprettet egen 20 % stilling som systemforvalter