Årsmelding - 2018

9 Drift

Det har generelt vært god stabil drift gjennom 2018.

Det har vært noe hendelser knyttet til brudd på kommunikasjonslinjene fra kommunene til fellespunktet.

Det har vært noen utfordringer knyttet til kommunikasjonsløsning som blir levert av Orkidenett. Etter oppgradering av sambandet til 10 Gb har det vært driftsforstyrrelser. Leverandøren jobber med å utbedre dette.

Den generelle sikkerhetstrussel knyttet til informasjonssikkerhet er økende. Vi ser at overgang til skytjenester gjør oss mer utsatt for hacking og lignende. Vi iverksetter derfor tiltak for økt beskyttelse av våre brukere og data. Innføring av 2. faktor pålogging, samt overvåking/varsling knyttet til sikkerhetsbrudd (og forsøk på sikkerhetsbrudd).

GDPR (General Data Protection Regulation) EUs personvernforordning ble gjeldende fra mai 2018. Dette har medført oppfølgings arbeid både for IKT samarbeidet og den enkelte kommune. Blant annet er alle våre databehandleravtaler for felles systemer revidert. I samarbeid med personvernombudet for medlemskommunene (IKA MR) er disse revidert oppimot GDPR lovgivingen.

Vi har økt fokus mot sky og mobilitet.