Årsmelding - 2018

7 Strategiplan

Plan for digital transformasjon

Arbeidet med en ny strategisk plan

IKT Orkidé skal være en pådriver for samfunnsutvikling og modernisering av medlemskommunene. 

Kommunene skal gjennomføre digitale transformasjoner basert på følgende fokusområder:

  • Sette brukeren i sentrum
  • Gjenbruke og dele data
  • Gevinstrealisering
  • Tjenesteutvikling
  • Samarbeid og samarbeidspartnere
  • Sanere «gamle løsninger»
  • Innovasjon
  • Digital teknologi
  • Samfunnsorientering

Tradisjonell IKT drift vil få mindre betydning. Driftstjenester vil i stadig større grad leveres av eksterne leverandører som skytjeneste. I framtiden vil vi bruke IKT tjenester som er levert som en abonnementstjeneste, eller leie datakraft & lagring. Anskaffelser gjort i 2018 er slike abonnementstjenester (sak & arkiv, eByggesak, PPT)

 Her er link til hele planen:

https://www.iktorkide.no/tjenester/digital-transformasjon/