Årsmelding - 2018

2 Styret

IKT Orkidé styret i 2018

 

Kirsten Stensø Skaget, Smøla kommune, Styreleder (1. halvår 2018)

Karl Kjetil Skuseth, Kristiansund kommune, Nestleder (1. halvår 2018)

Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune, Styreleder (f.o.m. 2.halvår 2018)

Randi B. Dyrnes, Sunndal kommune, Nestleder (f.o.m. 2.halvår 2018)

Astrid M. Høivik, Surnadal kommune

Bjørn Sletbakk, Tingvoll kommune

Berit Hannasvik, Averøy kommune

Håvard Sagli, Aure kommune                                                         

Oddvar Vetvik, Eide kommune

Odd Eirik Bergheim, Fræna kommune

Per Olav Eide, Gjemnes kommune

Anita Ørsal Oterholm, Halsa kommune

Hildegunn Kvernberg Blø, Nesset kommune

Birgit Reisch, Rindal kommune

Bente Sundalsfoll, Fagforbundet Averøy (Tillitsvalgt representant) (1.halvår 2018)

Bente Aspsæter, Fagforbundet Tingvoll (Tillitsvalgt representant) (f.o.m. 2.halvår 2018)

 

IKT Orkidé sitt arbeidsutvalg er satt sammen av 6 representanter fra Styret. Disse er understreket i oversikten over.

Antall møter og saker behandlet i styret og arbeidsutvalget i 2018 er som følger:

 

 

Møter

Behandlede saker

Styret

7

59

Arbeidsutvalget

13

70

Ledersamlinger

1

 

 

I tillegg ble Innovasjonskonferansen avviklet 13.9 og 14.9 med ca. 120 deltagere. Tema var Digital transformasjon.