Årsmelding - 2019

5 Ansatte og engasjement

IKT Orkidé har ved regnskapsårets slutt 10 ansatte. De er ansatt i Sunndal kommune, på samme vilkår og avtaler som øvrige ansatte (fordi Sunndal kommune er vertskommune for IKT Orkidé)

IKT Orkidé har en rekke engasjement stillinger. Det gjelder prosjektledere, faggruppeledere og driftsressurser i driftsteam, også frikjøp knyttet til drift og forvaltning av fagsystemer.

Felles for disse stillingene er at de har opprettholdt sine ansettelsesforhold i egen kommune. Det er laget en arbeidsavtale for frikjøp mellom kommunen og IKT Orkidé.

Samlet er det 13,80 årsverk knyttet til IKT Orkidé ved utgangen av 2019. En øking på 0,20 fra 2018.

Funksjon

2019

2018

Faggruppe koordinator

10

10

Driftsteam

90

170

Prosjekt

70

70

Administrasjon/ledelse

1000

900

Systemforvalter

210

210

Samlet

1380

1360

 

Faggruppekoordinator ( i henhold til ny modell)

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Oppvekst

Astrid M. Høivik

10

Surnadal

Kommunal teknikk

Kathrine Tømmervåg

0 *)

IKT Orkidé

Helse og Omsorg

Atle Betten

0 *)

IKT Orkidé

Stab og støtte

Øyvind Taknæs

0 *)

IKT Orkidé

Samlet

 

10

 

 *) Kathrine Tømmervåg, Atle Betten og Øyvind Taknæs er ansatt i IKT Orkidé. De har også ansvaret for hver sin faggruppe.

Sunndal kommune er vertskap for IKT Orkidé, slik at alle ansatte i IKT Orkidé er ansatt Sunndal kommune.

Driftsteam

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Driftsteam Applikasjon

Tomas Eikrem

40 *)

Gjemnes

Driftsteam Server

Kjetil Sogge

50

Surnadal

Driftsteam Nettverk

Jonas Pedersen

40

Averøy

Driftsteam Samhandl.

Kjetil Rangnes

40 *)

Smøla

Samlet

 

90 / 170

 

 *) Avsluttes 31.12.19

 

Prosjekt

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

KS Ekomp

Evelyn H. Larsen

20

Hareid

eByggesak

Bjørn H. Benjaminsen

50

Kristiansund

Samlet

 

70

 

 

Administrasjon/ledelse

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Daglig Leder

Steinar Holm

100

IKT Orkidé

Driftsleder

Øyvind Taknæs

100

IKT Orkidé

Rådgiver Teknisk

Trond Brekken

100

IKT Orkidé

Rådgiver Teknisk

Øystein Thy

100

IKT Orkidé

Rådgiver Teknisk

Eirik Norum

100

IKT Orkidé

Rådgiver Teknisk

Ole Morten Didriksen

100

IKT Orkidé

Rådgiver Sak&arkiv

Kathrine Tømmervåg

100

IKT Orkidé

Rådgiver LØP

Harald Bergdal

Torgrim Sjåvik (1.9)

100

IKT Orkidé

Rådgiver Portal

Svein Taknæs

100

IKT Orkidé

Rådgiver eHelse

Atle Betten

100

IKT Orkidé

Samlet

 

1000

 

 

Systemansvarlige fagsystem

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Felles barnevern

Anders M. Wiik

20

Kristiansund

Kvalitetssystem

Annett Ranes

20

Surnadal

ePhorte/P360

Rådgiver sak/arkiv *)

 

IKT Orkidé

LØP

Rådgiver LØP *)

 

IKT Orkidé

Socio NAV

Anne Jorunn Nordskag

10

IKT Orkidé **)

Socio NAV

Britt May Hollås

10

Surnadal

Gerica

Anne Jorunn Nordskag

40

IKT Orkidé **)

Gerica

Britt May Hollås

40

Surnadal

Oppvekst

Tore Lien

50

Sunndal

Helsestasjon

Marianne Hansen Røv

20

IKT Orkidé ***)

Samlet

 

210

 

*) Oppgaver utført av Rådgivere ansatt i IKT Orkidé

**) Ansatt i IKT Orkidé på pensjonistvilkår.

***) Opprettet egen 20 % stilling som systemforvalter