Årsmelding - 2019

9 Drift

Det har generelt vært god stabil drift gjennom 2019.

Den generelle sikkerhetstrussel knyttet til informasjonssikkerhet er økende. Vi ser at overgang til skytjenester gjør oss mer utsatt for hackerforsøk, svindelforsøk og angrepsforsøk. Vi iverksetter derfor tiltak for økt beskyttelse av våre brukere og data. Innføring av 2-faktor pålogging, samt overvåking/varsling knyttet til sikkerhetsbrudd (og forsøk på sikkerhetsbrudd). God dialog og overvåking med nasjonale sikkerhetmyndigheter er også nødvendig og viktig.

Det var en alvorlig hendelse knyttet til datarommet for backup (brannstasjonen i Kristiansund) i desember. En vannlekkasje kunne ha medført skade på utstyr og data. Rask reaksjon gjorde at man fikk kontroll på situasjonen.

Vi har økt fokus mot sky og mobilitet.