Årsmelding - 2020

5 Ansatte og engasjement

IKT Orkidé har ved regnskapsårets slutt 9 ansatte. De er ansatt i Sunndal kommune, på samme vilkår og avtaler som øvrige ansatte (fordi Sunndal kommune er vertskommune for IKT Orkidé)

IKT Orkidé har en rekke engasjement stillinger. Det gjelder prosjektledere, faggruppeledere og driftsressurser i driftsteam, også frikjøp knyttet til drift og forvaltning av fagsystemer.

Felles for disse stillingene er at de har opprettholdt sine ansettelsesforhold i egen kommune. Det er laget en arbeidsavtale for frikjøp mellom kommunen og IKT Orkidé.

Samlet er det 11,80 årsverk knyttet til IKT Orkidé ved utgangen av 2020. En reduksjon på 2,0 fra 2019.

Funksjon

2020

2019

Faggruppe koordinator

10

10

Driftsteam

130

90

Prosjekt

30

70

Administrasjon/ledelse

800

1000

Systemforvalter

210

210

Samlet

1180

1380

 

Faggruppekoordinator

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Oppvekst

Astrid M. Høivik

10

Surnadal

Kommunal teknikk

Kathrine Tømmervåg

0 *)

IKT Orkidé

Helse og Omsorg

Atle Betten

0 *)

IKT Orkidé

Stab og støtte

Torgrim Sjåvik

0 *)

IKT Orkidé

Samlet

 

10

 

 *) Kathrine Tømmervåg, Atle Betten og Torgrim Sjåvik er ansatt i IKT Orkidé. De har også ansvaret for hver sin faggruppe.

Sunndal kommune er vertskap for IKT Orkidé, slik at alle ansatte i IKT Orkidé er ansatt Sunndal kommune.

Driftsteam

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Driftsleder

Arild Ovesen

40

Kristiansund

Driftsteam

Jonas Pedersen

40

Averøy

Driftsteam

Kjetil Sogge

50

Surnadal

Samlet

 

130

 

 

Prosjekt

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

KS Ekomp

Evelyn H. Larsen

10

Hareid

Helseplatt.

Anne Jorunn Nordskag

20

IKT Orkide

Samlet

 

30

 

 

Administrasjon/ledelse

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Daglig Leder

Steinar Holm

100

IKT Orkidé

Rådgiver Teknisk

Trond Brekken

100

IKT Orkidé

Rådgiver Teknisk

Øystein Thy

100

IKT Orkidé

Rådgiver Teknisk

Eirik Norum

100

IKT Orkidé

Rådgiver Sak&arkiv

Kathrine Tømmervåg

100

IKT Orkidé

Rådgiver LØP

Torgrim Sjåvik 

100

IKT Orkidé

Rådgiver Portal

Svein Taknæs

100

IKT Orkidé

Rådgiver eHelse

Atle Betten

100

IKT Orkidé

Samlet

 

800

 

 

Systemansvarlige fagsystem

Funksjon

Navn

Stillings %

Ansatt i

Felles barnevern

Hege Yvonne Karlsen

20

Kristiansund

Kvalitetssystem

Annett Ranes

15

Surnadal

P360

Rådgiver sak/arkiv *)

 

IKT Orkidé

LØP

Rådgiver LØP *)

 

IKT Orkidé

Socio NAV

Anne Jorunn Nordskag

10

IKT Orkidé **)

Socio NAV

Britt May Hollås

10

Surnadal

Gerica

Anne Jorunn Nordskag

30

IKT Orkidé **)

Gerica

Britt May Hollås

30

Surnadal

Oppvekst

Tore Lien

50

Sunndal

Helsestasjon

Marianne Hansen Røv

20

IKT Orkidé **)

eByggesak Stian Kooyman 20

IKT Orkide **)

Samlet

 

205

 

*) Oppgaver utført av Rådgivere ansatt i IKT Orkidé

**) Ansatt i IKT Orkidé som systemforvalter.