Årsmelding - 2020

9 Drift

Det har generelt vært god stabil drift gjennom 2020.

Den generelle sikkerhetstrussel knyttet til informasjonssikkerhet er økende. Vi ser at overgang til skytjenester gjør oss mer utsatt for hackerforsøk, svindelforsøk og angrepsforsøk. Vi iverksetter derfor tiltak for økt beskyttelse av våre brukere og data. Innføring av 2-faktor pålogging, samt overvåking/varsling knyttet til sikkerhetsbrudd (og forsøk på sikkerhetsbrudd). God dialog og overvåking med nasjonale sikkerhetsmyndigheter er også nødvendig og viktig.

Det var en hendelse i januar 2020 knyttet til sårbarhet på Netscaler løsning til Kristiansund kommune som i utgangspunktet kunne medføre fare for felles IKT løsning. Atea sitt IRT (Incident Response Teams) ble satt inn for å bistå oss i saken. Saken ble lukket da det ikke ble funnet spor eller indikasjoner på at sårbarheten hadde blitt utnyttet.

Vi har driftsavtale på de viktigste komponentene. Det skal sørge for at løsningene er oppdatert.

Vi har gjennomført et e-læringsprogram for alle ansatt med fokus på sikkerhet og nettvett.