Årsmelding - 2020

2 Styret

Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune, Styreleder

Randi B. Dyrnes, Sunndal kommune, Nestleder

Astrid M. Høivik, Surnadal kommune

Bjørn Sletbakk, Tingvoll kommune

Berit Hannasvik, Averøy kommune

Birgit Iversen Eckhoff, Smøla kommune

Håvard Sagli, Aure kommune                                                         

Håvard Frisvold Kvisvik, Gjemnes kommune

Birgit Reisch, Rindal kommune

Bente Aspsæter, Fagforbundet Tingvoll (Tillitsvalgt representant)

 

IKT Orkidé sitt arbeidsutvalg er satt sammen av 5 representanter fra Styret. Disse er understreket i oversikten over.

Det har vært avholdt 5 styremøter med 53 saker.

Det har vært avholdt 8 møter i arbeidsutvalget med 47 saker.