Årsmelding 2021

Kommunene på Nordmøre: Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, samt Rindal kommune fra Trøndelag har inngått et forpliktende interkommunalt samarbeid om IKT. Samarbeidet kalles IKT Orkidé. Samarbeidet har eksistert siden 1997, med nåværende organisering siden 2008.

Formålet med IKT Orkidé er å sørge for gode IKT løsninger for medlemskommunene. Gjennom felles utviklingsprosjekt, innkjøp, implementering og drift av felles løsninger. Digitalt første valg for våre innbyggere er helt sentralt i vårt arbeid.

Vi skal også bistå våre medlemskommuner med myndighetskrav.