Årsmelding 2021

9 Drift

Det har generelt vært god stabil drift gjennom 2021.

I mars 2021 ble ansvar for drift av datarom og fellestjenester avtalt levert fra Kristiansund IKT, regulert i egen samarbeidsavtale. Tre hjemler for driftspersonell ble overdratt i forbindelse med samarbeidsavtalen.

Kristiansund kommune har per i dag ansvar for:

  • Felles Servicedesk
  • Basis infrastruktur og datarom
  • IKT tjenestedrift
  • 24/7 Beredskapsvakt

Fysisk maskinpark blir stadig mindre etter hvert som samarbeidet legger stadig flere tjenester til ekstern drift. Det ble likevel reinvestert i basis infrastruktur for å holde tjenester levert fra datarom ved like de neste tre-fire årene som er antatt horisont for dagens sikre sone. Arbeidet med bruk av Infrastruktur i Sky, hvor vi løfter tjenester fra lokalt datarom til Azure, har gitt gode erfaringer og har gjort at ambisjonene om å flytte absolutt alt til sky nå er blitt en strategi om å la tjenester bli født i sky, eller leveres av tredjepart.

Det generelle trusselbildet knyttet til informasjonssikkerhet er økende, og ble satt i skarpt fokus da en kommune tidlig i 2021 ble angrepet og satt kraftig digitalt tilbake i mange måneder. Det har i tillegg vært flere angrep på forskjellige IT tjenester levert av tredjeparter, som har sørget for tjenestestopp i kortere tidsrom i tjenester som kommunalteknikk, bibliotek og responstjenester.  

Overgang til skytjenester endrer risikobildet, og strekker tjenestekjeder ut av samarbeidets direkte påvirkning. Samarbeidet jobber aktivt med å håndtere risikoen ved anskaffelser, og med tydelige krav til tredjepartsleverandører.

Vi har startet et arbeid med tilnærming til NSMs grunnprinsipper for IKT sikkerhet. Vi er på mange måter godt stilt, men må ha fortsatt fokus på arbeid med informasjonssikkerhet. Styret har vedtatt opprettelse av stilling som sikkerhetsrådgiver for IKT Orkidé for å koordinere og aktivt jobbe med å bedre vår sikkerhetspositur.

Vi har driftsavtale på de viktigste komponentene. Det skal sørge for at løsningene er oppdatert og riktig forvaltet.

I sikkerhetsmåneden ble det gjennomført eLæring innen personvern og informasjonssikkerhet.

Arild Ovesen,
Enhetsleder IT Kristiansund/Driftsleder IKT Orkidé.