Årsmelding 2021

1 Innledning

Kommunene på Nordmøre: Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, samt Rindal kommune fra Trøndelag har inngått et forpliktende interkommunalt samarbeid om IKT. Samarbeidet kalles IKT Orkidé. Samarbeidet har eksistert siden 1997, med nåværende organisering siden 2008.

IKT Orkide skal være en pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling i våre kommuner.

Vi skal også bistå våre medlemskommuner med myndighetskrav.