Plan for digital transformasjon

Av medlemskommunene i IKT ORKIDÉ 2022-2025.

Planen skal legges fram på styremøte 04.02.22