Forord

IKT Orkidé skal være en pådriver for samfunnsutvikling og modernisering av våre medlemskommuner. En slik utvikling forutsetter at man er i stand til å gjennomføre en digital transformasjon i kommunene.

En slik transformasjon medfører noe annet enn innføring av enkeltstående IKT system. En slik transformasjon medfører teknologiske valg, fokus på prosesser og arbeidsflyt og vilje til å se på tjenesteproduksjonen med nye øyne.

Vi tror denne planen vil gi et godt grunnlag for et slikt arbeid. Suksess forutsetter fokus på dette arbeidet i enkeltkommunene og i felleskapet.

 

DIFI beskriver Digital transformasjon slik:

 

  • En prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester
  • ... hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
  • ... og som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
  • En grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering.
  • Redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring.

Vi snakker ikke om å bytte ut et IT system med et annet, eller erstatte manuelle arbeidsmetoder med et IT system.
Men er systematisk arbeid for å endre arbeidsprosesser og tankesett.

Digital transformasjon - Klikk for stort bildeDigital transformasjon