Stillingsutlysning rådgiver digitalisering

Rådgiver Digitalisering.
Med systemansvar for lønn, personal og økonomi system (ERP)

Søknadsfrist: 22.03.2019

Samhandling IKT ORKidé - Klikk for stort bilde

Hvem er vi?

Vi er kommunene på Nordmøre som i 1997 etablerte et interkommunalt IKT-samarbeid, IKT ORKidé. IKT Orkidé skal jobbe for moderne IT-tjenester for 12.000 ansatte og elever, samt 60.000 innbyggere og næringsliv.

Målet er å samarbeide om felles utfordringer for å oppnå felles løsninger som blir rimeligere, implementeres raskere, har bedre kvalitet og gir målbare gevinster ute hos kommunene. IKT samarbeidet har et mål om å være helt i front på innovasjon og ny teknologi for å kunne gi best mulige tjenester til publikum, næringsliv og ansatte i Nordmørskommunene.

Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke snarest da vi intervjuer fortløpende.

Hvem leter vi etter?

Du er en erfaren medarbeider som kan drive arbeidsoppgaver alene og i team og vil være med på å videreutvikle hele vår tekniske løsning. Du har god faglig kompetanse, er selvstendig og god til å samarbeide og liker et høyt aktivitetsnivå.

Muligheter

Dette er en arbeidsplass der du kan få mye ansvar, muligheter til å påvirke og store muligheter til å vokse. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi har hele tiden et mål om være helt i tet på de tekniske fagområdene som vi anser som enten innovative eller forretningskritiske. For å få til dette forventer vi at du reiser ut og får inspirasjon og deltar på andre kurs og samlinger.

 

Om stillingen

Rådgiveren vil ha en sentral rolle i IKT ORKidé sitt digitaliseringsarbeid innen ulike fagområder. Både som prosjektdeltager og prosjektleder.

IKT ORKidé har etablert felles ERP løsning for våre kommuner. Rådgiveren skal koordinere vår forvaltning av denne løsningen. Skal være en «gevinstjeger» som bidrar til effektiv drift og utnytting av løsninger. Rådgiveren skal også koordinere fagnettverket mellom ansatte i medlemskommunene.

 

Dette er noen av oppgavene som du vil få:

 • Delta i utviklingsprosjekter og anskaffelsesprosjekter
 • Være prosjektleder i våre fellesprosjekter
 • Systemforvalter av ERP løsningen
 • Sørge for opplæring og systemforståelse i kommunene
 • Arbeide for effektiv bruk av løsningene – «gevinstjeger»
 • Koordinere fagnettverk av ansatte fra medlemskommunene
 • Videreutvikling av løsningene og forbedre samhandling med andre løsninger

 

Kvalifikasjoner vi ønsker du har:

 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Relevant erfaring kan erstatte krav knyttet til utdanning
 • Erfaring knyttet til forvaltning av IKT system (systemansvar eller lignende)
 • Erfaring fra prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Erfaring knyttet til økonomi/HR forvaltning i offentlig sektor, generell kjennskap/erfaring fra offentlig sektor
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å engasjere og motivere
 • Evne til å ta ansvar, initiativ og omsette planer til handling
 • Kunnskap om finansteknologi

 

Arbeidsvilkår

Stillingen rapporterer til daglig leder i IKT ORKidé og har for tiden arbeidssted i Kristiansund sentrum, men er åpen for kontorsted «Nordmøre».

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler.

Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Vi vil derfor kreve høy fleksibilitet av våre ansatte.

 

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med:

 • Steinar Holm, daglig leder IKT ORKidé. 915 91 308
 • Søknad med CV sendes på epost til stilling@iktorkide.no
 • Vitnemål og annen dokumentasjon skal framvises ved eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
Daglig leder
E-post
Mobil 915 91 308