Portal

 

Vi sender andre kurs etter forsespørsel.

Her er områdene som vi satte for 2015
 

 • Opplæring saksbehandlere SvarUT i alle kommuner
 • KF Skjemapakke videreføres
 • Implementering og opplæring av kvalitetssystem for hjemmeside (Siteimprove)
 • Revidere digitaliseringsstrategi for portalgruppa
 • Utarbeide nytt design nettsider
 • Gjennomføre innbyggerundersøkelse digitale tjenester
 • Etablere digitale tjenesteansvarlige i Kristiansund (pilot)
 • Digital kompetanse i faggruppen (kurs/workshop)
 • Gi brukerstøtte til kommunene (Acos, KF skjema, Siteimprove)

 

Kommentar: Alle punkt er gjennomført i 2016

 

Planer/satsingsområder framover

 

 • (Følgende tiltak er hentet fra digitaliseringsstrategien for portalgruppen)
 • Brukerundersøkelse gjennomføres på digitale tjenester (UTFØRT)
 • Redesign av kommuneportal basert på resultatene i brukerundersøkelse. (UNDER ARBEID)
 • Digitale tjenesteansvarlige etableres og gis digital kompetanse i klart språk, universell utforming og DIFI krav. (UNDER ARBEID)
 • Sikker digital post gjennomføres til sikkerhetsnivå 4. (I DRIFT)
 • Sosiale medier brukes av alle kommuner i dialog med innbyggerne og i kriseberedskap. (Kurs og workshop) (I DRIFT)
 • Workshop i kommunene på Siteimprove, Acos, KF skjema og DIFI krav. (PÅGÅENDE)
 • LEAN prosjekt innen byggesak. (AVSLUTTET)
 • Streaming til innbygger (KommuneTV) til kommuner. (PÅGÅENDE)
 • Min side tas i bruk når denne er blitt et nasjonalt felleskomponent.
  REVURDERES: Prosjekt Min side 2016
 • Pilot i Altinn på utvalgte prioriterte tjenester når dette er mulig.
 • Skjema med krav om signatur tas i bruk i aktuelle tjenesteområder. (PILOT KSU)
 • Tjenestesamarbeid pilot på skjenkebevilling (1 skjema og 1 artikkel for alle kommuner
  (IKKE STARTET)
 • Tillegg:
  • Lage handlingsplan nytt design/portal
  • Lage kurskalender tjenesteansvarlige
  • Brukertesting netttjenester

Kontaktinformasjon

Svein Taknæs
Rådgiver portal
E-post
Telefon 70 03 40 48
Mobil 951 98 282