Video informasjonsmøte UU

I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1.februar 2023.

Du bør starte med den viktigste jobben allerede nå, med å sette deg inn i kravene og få oversikt over løsningen din om hvordan dere ligger an. Minstekravene er de 35 som gjelder fra før, i tillegg til de 12 nye som gjelder fra februar 2023. 

Video

 

Se video om informasjonsmøte i eget vindu

Agenda informasjonsmøte:

  • uutilsynet innleder og repeterer hovedpunkter fra tidligere webinar om tilgjengelighetserklæringen.
  • Hva betyr brevet som er sendt kommunene?
  • Hvorfor må dette være forankret i kommunens ledergruppe?
  • Ansvarlig for Universell utforming på tvers i organisasjonen.
  • Hva vil Digi-nettverkene bidra med til sine medlemmer. Gjennom å samarbeide vil vi bli mer effektive og dele kompetanse.
  • Hvordan samarbeider uutilsynet, KS og Digitaliseringsnettverkene?
  • Erfaringsdeling fra IKT ORKidé (9 kommuner) om hvilke praktiske steg kommunene må ta for å komme i mål.