Digihelsestasjon

DigiHelsestasjon er en tjeneste som gjør det mulig å kommunisere elektronisk med din helsestasjon fra helsenorge.no.

6 av 9 IKT ORKide kommuner tar i bruk DigiHelsestasjon.

Helsestasjonene i Averøy, Aure, Smøla, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll har tatt i bruk DigiHelsestasjon.

 

Digital transformasjon hjul

IKT Orkide skal være en pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling i våre kommuner.
Du finner nye plan for Digital transformasjon her.

 

 

Bekymringsmelding

 
IKT ORKidé kommunene har nå tatt i bruk nasjonal løsning for innsending av bekymringsmelding.

Du registrerer meldingen digitalt og den sendes direkte til barneverntjenesten på en sikker og rask måte.

Barneverntjenesten ønsker fortsatt at du tar kontakt, dersom du har spørsmål eller ønsker å snakke med noen.

Helse- og omsorgsskjema

Har du behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller sykehjemsplass kan du nå søke digitalt på en rask, sikker og trygg måte.

  

   

IKT Orkidé inviterte sammen med Digitaliseringsdirektoratet og Tieto til et helt nytt arrangement på Nordmøre.

Arrangementet ble gjennomført den 12. til 13. Februar 2020. Påmeldingsliste, presentasjoner og agendaen ser du her.

Se påmeldingsliste 

Presentasjoner

   

Nå kan alle som mottar lønnslipp fra kommunen åpne den direkte fra kommunens Min side for kommunene: Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll

Det startet med tjenestedesign og intervju av ansatte der vi fikk innsikt i at mange strever med å få åpnet lønnslippen i dagens løsning. Ved hver lønnskjøring går telefonene varmt på servicedesken, mange frustrerte ansatte og det brukes mye tid. Spesielt gjelder dette ansatte som ikke har egen pc på jobb, har deltidsstilling, vikarer der passord er utgått eller glemt. Her er det gevinster å hente.

  Flere innbyggere melder nå sin interesse for være besøkshjem, fritidskontakt og tilsynsfører i barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommune. Saksbehandlingstiden er blitt mye raskere. Vi har fått et godt system på prosessen og er blitt mer treffsikker på å finne en rett match for barna. Dette gjør at barna raskere får tildelt rett person. Så er vi de første i landet som har digitalisert søknadsprosessen, det er vi svært stolte av sier Edel Stokke.

Mandag 3. juni går Surnadal kommune på luften med ny moderne løsninger for saks- og byggesaksbehandlinger, Public 360 og eByggesak. De nye løsningene er skybaserte og vil kunne benyttes på både PCer og mobile enheter. 
 

Nå har IKT ORKidé innført enda en ny og innovativ løsning for barnehagene i samarbeidet - Visma Flyt Barnehage. Den nye løsningen er en skybasert løsning, som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehagene.

Som et ledd i IKT ORKidés strategi for Digital Transformasjon har vi nå også innført en ny, moderne løsning for PP-tjenesten, Visma Flyt PPT. Den nye løsningen er en skybasert løsning som benyttes på både PCer og på mobile enheter.