Over hele landet publiseres det artikler om ulike offentlige instanser som har hatt lekkasje av taushetsbelagt informasjon. Nå tar Nordmørskommunene grep for å sikre åpenhet og meroffentlighet ved å ta i bruk nyeste teknologi.

 

Digitaliseringsdirektoratet skryter av våre medlemskommuner.
8 av de 9 medlemskommunene i IKT ORKidé- samarbeidet er representert på topp 25-lista over kommuner i Norge med høyest andel innlogginger til ID-porten per innbygger.

 

DigiHelsestasjon er en tjeneste som gjør det mulig å kommunisere elektronisk med din helsestasjon fra helsenorge.no.

6 av 9 IKT ORKide kommuner tar i bruk DigiHelsestasjon.

Helsestasjonene i Averøy, Aure, Smøla, Gjemnes, Sunndal og Tingvoll har tatt i bruk DigiHelsestasjon.

 

Har du behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller sykehjemsplass kan du nå søke digitalt på en rask, sikker og trygg måte.

  

   

Nå kan alle som mottar lønnslipp fra kommunen åpne den direkte fra kommunens Min side for kommunene: Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll

Det startet med tjenestedesign og intervju av ansatte der vi fikk innsikt i at mange strever med å få åpnet lønnslippen i dagens løsning. Ved hver lønnskjøring går telefonene varmt på servicedesken, mange frustrerte ansatte og det brukes mye tid. Spesielt gjelder dette ansatte som ikke har egen pc på jobb, har deltidsstilling, vikarer der passord er utgått eller glemt. Her er det gevinster å hente.

 

  Flere innbyggere melder nå sin interesse for være besøkshjem, fritidskontakt og tilsynsfører i barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommune. Saksbehandlingstiden er blitt mye raskere. Vi har fått et godt system på prosessen og er blitt mer treffsikker på å finne en rett match for barna. Dette gjør at barna raskere får tildelt rett person. Så er vi de første i landet som har digitalisert søknadsprosessen, det er vi svært stolte av sier Edel Stokke.

 

Mandag 3. juni går Surnadal kommune på luften med ny moderne løsninger for saks- og byggesaksbehandlinger, Public 360 og eByggesak. De nye løsningene er skybaserte og vil kunne benyttes på både PCer og mobile enheter. 
 

 

 

I en tidligere appell til daværende minister for KMD Jan Tore Sanner, spurte jeg om det kommer et nasjonalt initiativ for å lage Min side for landets innbyggere.  Da svarte Jan Tore Sanner at de små kommunene  må samarbeide med de største kommunene i landet for å få til dette. Oslo kommune er kommet godt i gang med Min side for deres innbyggere. Det kommer ikke noe felles var svaret.

Men vi har fått dette til selv, hvordan?

Nå har IKT ORKidé innført enda en ny og innovativ løsning for barnehagene i samarbeidet - Visma Flyt Barnehage. Den nye løsningen er en skybasert løsning, som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehagene.

Som et ledd i IKT ORKidés strategi for Digital Transformasjon har vi nå også innført en ny, moderne løsning for PP-tjenesten, Visma Flyt PPT. Den nye løsningen er en skybasert løsning som benyttes på både PCer og på mobile enheter.