Barne leker i uteområdet i Bremsnes barnehage

Nå har IKT ORKidé innført enda en ny og innovativ løsning for barnehagene i samarbeidet - Visma Flyt Barnehage. Den nye løsningen er en skybasert løsning, som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehagene.

Prosjektgruppa PPT

Som et ledd i IKT ORKidés strategi for Digital Transformasjon har vi nå også innført en ny, moderne løsning for PP-tjenesten, Visma Flyt PPT. Den nye løsningen er en skybasert løsning som benyttes på både PCer og på mobile enheter.

 

Samhandling IKT ORKidé

Er du god på Citrix, skytjenester og IKT infrastruktur? 

Da vil vi ha deg med på laget vårt! 

 

Takk for årets seminar.