Kick off Public 360

Mandag 3. juni går Surnadal kommune på luften med ny moderne løsninger for saks- og byggesaksbehandlinger, Public 360 og eByggesak. De nye løsningene er skybaserte og vil kunne benyttes på både PCer og mobile enheter. 
 

I en tidligere appell til daværende minister for KMD Jan Tore Sanner, spurte jeg om det kommer et nasjonalt initiativ for å lage Min side for landets innbyggere.  Da svarte Jan Tore Sanner at de små kommunene  må samarbeide med de største kommunene i landet for å få til dette. Oslo kommune er kommet godt i gang med Min side for deres innbyggere. Det kommer ikke noe felles var svaret.

Men vi har fått dette til selv, hvordan?

Barne leker i uteområdet i Bremsnes barnehage

Nå har IKT ORKidé innført enda en ny og innovativ løsning for barnehagene i samarbeidet - Visma Flyt Barnehage. Den nye løsningen er en skybasert løsning, som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehagene.

Prosjektgruppa PPT

Som et ledd i IKT ORKidés strategi for Digital Transformasjon har vi nå også innført en ny, moderne løsning for PP-tjenesten, Visma Flyt PPT. Den nye løsningen er en skybasert løsning som benyttes på både PCer og på mobile enheter.