Velkommen til IKT ORKidé

Fokusnyhet

  • ReThink logo med tekst

    ReThink dagene 2020

    IKT Orkidé inviterte sammen med Digitaliseringsdirektoratet og Tieto til et helt nytt arrangement på Nordmøre. Arrangementet ble gjennomført den...