Om oss

IKT-samarbeid har eksistert siden 1997, og består av samtlige kommuner på Nordmøre, samt Rindal fra Trøndelag. IKT Orkidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 20-2,  et administrativt vertskommunesamarbeid med Kristiansund kommune som vertskommune.

IKT Orkidé har 5 faste stillinger, i tillegg er det frikjøp av ressurser fra medlemskommunene (tilsvarer ca. 4 årsverk), samt driftsstøtte og brukerstøtte levert fra Kristiansund kommune (tilsvarer ca. 3 årsverk).

IKT Orkidé ledes av et rådgivende organ som består av kommunedirektørene i våre medlemskommuner, eller den som kommunedirektøren har delegert oppgaven til. IKT Orkidé har også fire faggrupper som leder faglig utvikling og strategi knyttet til sitt fagområde. I tillegg har vi mange fagnettverk knyttet til fagsystem og fagområder, slik som helsestasjon, barnevern, arkiv med flere.

Visjon

IKT Orkide skal være en pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling i våre kommuner.