Om oss

IKT-samarbeid har eksistert siden 1997, og består av samtlige kommuner på Nordmøre. IKT ORKidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Det er ansatt egne ressurser fra 2011 og er 10 faste stillinger per 2019.

Mål

Samarbeide om felles utfordringer for å oppnå felles løsninger som blir rimeligere, implementeres raskere og har bedre kvalitet.

Foruten rent faglige samarbeidsområder, innbefattes også innkjøp og drift i samarbeidet. Våren 2008 opprettet kommunene bl.a. et eget teknisk driftsteam for sak-/arkivsystemet. Et liknende tiltak ble gjort for portal våren 2006.

Arbeidsform

Arbeidet i samarbeidet er todelt, med en fast årlig overføring til å dekke drift og faglige aktiviteter. Ved nye innføringsprosjekter legges en fast kostnadsfordeling til grunn, som den enkelte kommune må ta stilling til.

 • Eksempler på gjennomførte prosjekter:
 • Felles innkjøp av maskin og programvare
 • Felles opplæring
 • Felles drift av kommunes sentrale nettverk
 • Felles e-post og sikkerhetsløsninger
 • Felles kommunikasjonsløsning (bredbånd)
 • Felles internett og -intranettløsning i kommunene
 • Felles sak-/arkivsystem
 • Felles eByggesak løsning 

Våre kommuner

 • Aure kommune 
 • Averøy kommune
 • Gjemnes kommune 
 • Kristiansund kommune
 • Rindal kommune
 • Smøla kommune
 • Sunndal kommune
 • Surnadal kommune
 • Tingvoll kommune