Om oss

IKT-samarbeid har eksistert siden 1997, og består av samtlige kommuner på Nordmøre, samt romsdalskommunene Nesset og Fræna.IKT ORKidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Det er ansatt egne ressurser fra 2011 og er 9 faste stillinger per 2018.

Mål

Samarbeide om felles utfordringer for å oppnå felles løsninger som blir rimeligere, implementeres raskere og har bedre kvalitet.

Foruten rent faglige samarbeidsområder, innbefattes også innkjøp og drift i samarbeidet. Våren 2008 opprettet kommunene bl.a. et eget teknisk driftsteam for sak-/arkivsystemet. Et liknende tiltak ble gjort for portal våren 2006.

Arbeidsform

Arbeidet i samarbeidet er todelt, med en fast årlig overføring til å dekke drift og faglige aktiviteter. Ved nye innføringsprosjekter legges en fast kostnadsfordeling til grunn, som den enkelte kommune må ta stilling til.

  • Eksempler på gjennomførte prosjekter:
  • Felles innkjøp av maskin og programvare
  • Felles opplæring
  • Felles drift av kommunes sentrale nettverk
  • Felles e-post og sikkerhetsløsninger
  • Felles kommunikasjonsløsning (bredbånd)
  • Felles internett og -intranettløsning i kommunene
  • Felles sak-/arkivsystem