Plan for digital transformasjon

Av medlemskommunene i IKT ORKIDÉ 2018-2021.

Planen ble vedtatt i styremøte 29. sept (sak 33/17)

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
Daglig leder
E-post
Mobil 915 91 308