Plan for digital transformasjon

For medlemskommunene i IKT ORKIDÉ 2022-2025.

Vedtatt av IKT Orkidé sitt styre 04.02.22, sak 3/22.