Fakturainfo

Bruk følgende fakturainformasjon til IKT ORKidé.

Organisasjonsnummer: 991 891 919
Kundenummer: 10010
Kontonummer: 3930.05.58007

Faktura adresse:
IKT Orkidé ved Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 Kristiansund kommune

Epost faktura:
fakturamottak@kristiansund.kommune.no

Åpningstider

Vintertid (oktober-april)
Mandag-fredag:
Klokken 08:00-16:00

Sommertid (Mai-september)
Mandag-fredag:
Klokken 08:00-15:00

Adresse

Kongens plass 5,
6509 Kristiansund