Har du eller dine behov for pleie- og omsorgstjenester? Nå kan du søke digitalt!

Har du behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller sykehjemsplass kan du nå søke digitalt på en rask, sikker og trygg måte.

Helse- og omsorgsskjema - Klikk for stort bildeHelse- og omsorgsskjema  

Hvem kan søke?  

Det er du som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som nå kan søke digitalt. Du kan også få hjelp av helsepersonell i kommunen din til å fylle ut den digitale søknaden. Så hvis du ønsker å søke på for eksempel hjemmehjelp for din mor, far eller andre kan du åpne søknadsskjemaet og veiledning som du finner på kommunens hjemmeside. 

 
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, sykehjemsplass og andre pleie- og omsorgstjenester

Du kan søke digitalt om hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller sykehjemsplass og andre pleie- og omsorgstjenester i kommunene Averøy, Smøla, Sunndal Surnadal og Tingvoll. Aure tar i bruk skjemaet på et senere tidspunkt. Hvilke andre tjenester du kan søke om varierer mellom kommunene og dette er godt informert om på de respektive kommuners hjemmeside. 

 
Du kan fortsatt sende papirskjema 

Det er innbyggere som fortsatt ikke er så digitale og det er derfor viktig å si at det er mulig å sende inn papirsøknad for de som ønsker dette. Men pårørende, verge, ansatte i tjenesten, ditt servicekontor eller tildelingskontor kan bistå hvis du ønsker å søke digitalt.  

 
Brukertestet og forenklet 

Før vi lanserte løsningen brukertestet vi skjemaet sammen med flere innbyggere for å gjøre skjemaet mer brukervennlig. Den eldste brukeren var over 90 år gammel og han klarte selv å søke digitalt, fylte inn søknaden på pc og signerte med egen brikke fra banken.  

Gerica-faggruppen og IKT ORKidé - Klikk for stort bildeGerica-faggruppen og IKT ORKidéEt svært godt tverrfaglig samarbeid mellom fagfolkene i helse- og omsorg og digitaliseringsrådgivere fra IKT ORKidé.
Fra venstre: Systemforvalter Gerica 
Anne Jorunn Nordskag Averøy, enhetsleder for Tildeling i Averøy Anne Marit Sylthe, rådgiver IKT ORKide Trond Brekken, systemforvalter Gerica Britt May Hollås Surnadal og rådgiver IKT ORKidé Svein Taknæs. 

 
6 kommuner et felles skjema 

Fagpersoner innen helse- og omsorg fra 6 kommuner har jobbet tverrfaglig i team for å lage et felles skjema og en felles løsning. En faglig prosess som handler om å gi og ta, men til syvende og sist handler om å gi en god brukeropplevelse til innbyggere og en raskere og sikrere saksbehandling. Både nettsidene og skjemaet har gjennomgått en språkvask og forenkling.  

 

Erfaringer  

Løsningen har vært i drift i et halvt år nå, og vi har litt erfaring med de nye digitale skjemaene nå.   

Vi ser at søknadene kommer mye raskere inn til våre systemer som gir mer effektiv saksbehandling og som igjen betyr at søker får raskere svar.  
 
Tilbakemelding fra en pårørende som har fylt ut det nye skjemaet digitalt: 

 “For meg som har tilgang til å benytte meg av elektroniske søknadsskjemaer er det uten tvil en mye enklere og kjappere løsning. Det er lett å orientere seg på hjemmesiden til Averøy kommune. Man blir henvist til elektronisk skjema på en ryddig og forståelig måte, fyller det ut og sender det inn med et enkelt tastetrykk. Enklere går det ikke an å bli 😊 “ 

 

Sikker løsning 

Dette søknadskjemaet kan inneholde sensitiv informasjon og sendes derfor kryptert til fagsystemet i sikker sone. Prosjektgruppen har brukt mye tid på å sørge for at løsningen er sikker og trygg for både den som sender inn og de som mottar den digitale søknaden og vi har gjennomført ROS-analyser og endret på interne rutiner for mottak av skjema for å sikre rett saksbehandling for den som søker. 

 

Hvor finner du søknadsskjemaet og hvordan søker du? 

Informasjon om hvordan du søker og informasjon om tjenestene finner du på kommunenes hjemmesider.  De fleste bruker nå ID-porten for å logge på nettbanken sin, og samme løsning bruker vi nå på søknadsskjemaene. Så har du en mobiltelefon, nettbrett eller pc kan du enkelt sende inn søknadsskjema som blir sendt direkte til saksbehandling i kommunens fagsystemer. Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved eller ettersendes. 

 
Pårørende kan søke 

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt som digitalt signerer søknaden. Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden. 
Vi oppfordrer alle til å bruke løsningen både innbyggere og ansatte. 

 

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema fra kommunene om å søke helse- og omsorgstjenester: