Historisk stor innkjøpsavtale samler fylket

IKT Orkidé har inngått en historisk stor avtale med Visma om IKT løsning for fagområdene lønn, økonomi, personal og innkjøp. 

Bakerst fra venstre prosjektgruppen: Torgrim Sjåvik prosjektleder IKT ORkidé, Steinar Holm daglig leder IKT ORKide, Nermana Kurtovic Kristiansund kommune, Svein Erik Dyrset innkjøp Kristiansund kommune, Harald Bergdal økonomisjef Averøy kommune. Foran: Arne Ingebrigtsen kommunedirektør Kristiansund og Rolf Thingvold regionsjef Visma. - Klikk for stort bildeBakerst fra venstre prosjektgruppen: Torgrim Sjåvik prosjektleder IKT ORkidé, Steinar Holm daglig leder IKT ORKide, Nermana Kurtovic Kristiansund kommune, SveinErik innkjøp Kristiansund kommune, Harald Bergdal økonomisjef Averøy kommune. Foran: kommunedirektør Kristiansund og Rolf Thingvold regionsjef Visma.

 

IKT Orkidé har inngått ny avtale med Visma. 

Fagfolkene som skal bruke løsningen har stått svært sentralt i gjennomføringen av dette store prosjektet. 
12.000 ansatte vil nå få en ny løsning som er selvbetjent, moderne og tilgjengelig på flere ulike plattformer. 
 

Total verdi på 240 millioner samler fylket

Anskaffelsen har vekket interesse hos flere kommuner i Møre og Romsdal, og tolv ekstra kommuner, inkludert Molde og Ålesund, deltar på opsjon. 

Over ti år vil avtalene for de 21 kommunene ha en total verdi på over 240 millioner kroner. Dette er det største avtalen som Visma har inngått med kommuner innenfor disse fagområdene.

 

-At flere kommuner nå velger å samarbeide med IKT Orkidé er en tillitserklæring. Det viser at tidligere anskaffelser har vært vellykkede og at samarbeidsmodellen vår er pålitelig. 

En av de største fordelene med å jobbe sammen er at vi oppnår større forhandlingsstyrke samt at det skaper gode vilkår for samarbeidet mellom kommunene i regionen. 

Samarbeid innen anskaffelser vil også komme IKT Orkidé til gode i fremtiden, da vi kan delta i anskaffelser som andre kommuner initierer. sier prosjektleder Torgrim Sjåvik. 

Torgrim Sjåvik - Klikk for stort bilde


 

Signering

Rolf Thingvold, regionsjef Visma, sammen med Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør Kristiansund kommune, signerte i dag denne viktige og store avtalen. 

Rolf Thingvold ( til høyre), regionsjef Visma, sammen med Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør Kristiansund kommune, signerte i dag denne viktige og store avtalen. - Klikk for stort bildeRolf Thingvold ( til høyre), regionsjef Visma, sammen med Arne Ingebrigtsen, kommunedirektør Kristiansund kommune, signerte i dag denne viktige og store avtalen. Ingunn Strand

 

-Dette er en stor og viktig avtale for oss i Visma og jeg vil takke for tilliten som er vist oss ved at vi ble valgt som leverandør. 

 Jeg vil også få skryte av den profesjonelle gjennomføringen av denne anbudskonkurransen, og vil spesielt trekke frem prosjektleder Torgrim Sjåvik, sa Thingvold i sitt innlegg etter signeringen.


Visma leverandør i mange år

Visma har vært leverandør til norske kommuner og store, komplekse virksomheter i mer enn 30 år, og har lang erfaring og mye kompetanse knyttet til ERP-løsninger til det offentlige. 

Løsningen forenkler arbeidshverdagen, gir enkel tilgang og samler trådene for brukeren. 

 

Tidlig samarbeid

IKT Orkidé brakte flere kommuner sammen allerede i 2013 ved å gjøre et felles kjøp av lønn, økonomi og personalsystem. Fra det tidspunktet har vi bygget felles kompetanse, og kommunene satser videre på felles innkjøp av IKT løsninger. 

-Ved å jobbe sammen for å skaffe løsninger til sammenlignbare oppgaver, sparer vi ressurser. 

Dette gjør kommunene mer robuste og i stand til å dele arbeid og oppgaver, sier daglig leder IKT Orkidé, Steinar Holm.