Innovasjonsseminar 2023 ble en suksess

Det var en atmosfære av forventning da over 120 toppledere, politikere og fagledere fra medlemskommunene i IKT Orkidé og samarbeidende kommuner i fylket samlet seg på Thon hotel Kristiansund den 28. og 29. september. Seminaret, som hadde som hovedmål å inspirere og oppdatere deltakerne om status i samarbeidet og utviklingstrender, ble en suksess.

Daglig leder IKT Orkide Steinar Holm - Klikk for stort bildeDaglig leder IKT Orkide Steinar Holm

Spennende foredragsholdere
 

Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen - Klikk for stort bildeKommunedirektør Arne Ingebrigtsen

Arne Ingebrigtsen, leder for IKT Orkidé-samarbeidet, åpnet med en visjonær tale som tok publikum med på en reise frem til 2040. Han spekulerte i hvordan fremtidens kommunale tjenester kunne se ut, og la grunnlaget for seminarets røde tråd: kunstig intelligens.

Men det var musikklinja fra Atlanten Videregående Skole som stjal showet tidlig i programmet i år også. Deres opptreden av sang og musikk satte tonen for seminaret og ble svært godt mottatt av publikum. 

IT-sjef Arild Ovesen - Klikk for stort bildeIT-sjef Arild Ovesen

Arild Ovesen, IT-sjef i Kristiansund kommune, tok over stafettpinnen med en engasjerende presentasjon om kunstig intelligens. Han ledet publikum gjennom tidligere teknologiske omveltninger og pekte på at kunstig intelligens ser ut til å bli den neste store omveltningen. Ovesen oppfordret til en positiv tilnærming, selv om fremtiden kan virke skremmende.

Roar Thon fra Nasjonale Sikkerhetsmyndigheter fulgte opp med en alvorlig påminnelse om viktigheten av IT-sikkerhet i en tid hvor alt er tilgjengelig på internett. Han understreket at fiendebildet stadig endres og at det er mer nødvendig enn noen gang å investere i IT-sikkerhet.

Psykolog Tomas Myklebust - Klikk for stort bildePsykolog Tomas Myklebust

Dagens headliner, Tomas Myklebust, trollbandt salen med sin engasjerende og interessante fortellerstil. Han snakket om hjernens konstante utvikling og viktigheten av hvile og prosessering i en digitalisert hverdag. Publikum var fengslet fra start til slutt, og det var tydelig at Myklebusts tema resonerte med mange.

Hege Fiske fra Surnadal Videregående Skole argumenterte for at e-sport er en legitim idrett. Hun oppfordret foreldre og oppvekstansatte til å engasjere seg i e-sport som en måte å opprettholde god kontakt med ungdommen.

Et spennende prosjekt om utvikling av et dashboard i regi av Regionalt responssenter ble også presentert av Benedikte Nyborg og Hans Arvid Johansen. Dette prosjektet fokuserer på innsamling og harmonisering av data, som kan analyseres med maskinlæring og kunstig intelligens for å gi gevinster i prognostisering og planlegging for helsetjenestene.

Kristian Bergem presenterte det pågående arbeidet med den nye digitaliseringsstrategien i oppvekstsektoren, som skal vare til 2030. Strategien legger vekt på å realisere potensialet i fagfornyelsen og vektlegger praktiske evner og ferdigheter i skolen. Den vil fungere som et toppdokument, med tiltak og handlingsplaner som konkretiseres gjennom strategiperioden.

Avtroppende midlertidig leder, Tristan Rolstad, informerte om store endringer i KS. Digitale fellestjenester vil nå bli et kommunalt eid aksjeselskap, noe som vil forenkle kommunenes tilgang til disse tjenestene.

Astrid Mogstad Høyvik og Kathrine Tømmervåg avsluttet den faglige delen av dagen med et tilbakeblikk på fjorårets seminar og utfordret deltakerne til å diskutere hvordan de skulle ta med seg dagens lærdom tilbake til egne kommuner og arbeidshverdag. Det ble igjen påpekt at kunstig intelligens, som ikke var et tema i fjor, nå har blitt en del av bevisstheten i medlemskommunene.

Dag to delte deltakerne seg i ulike faggrupper hvor de fikk muligheten til å diskutere status i samarbeidet og utviklingstrendene vi står ovenfor i de ulike fagfeltene.

Takk til deltakerne og ChatGPT

IKT Orkidé takker for alle deltakerne som bidro til at dette ble årets viktigste møteplass for våre medlemskommuner, og ChatGPT for å ha skrevet denne fine nyhetssaken om seminaret vårt.