Nå er barnehagene med IKT ORKidé til himmels!

Nå har IKT ORKidé innført enda en ny og innovativ løsning for barnehagene i samarbeidet - Visma Flyt Barnehage. Den nye løsningen er en skybasert løsning, som dekker alle behov for moderne administrasjon av barnehagene.

Tverrfaglig samarbeid

Løsningen vil bidra til enklere samarbeid med foresatte, skole, PPT, barneverntjenesten, helsetjenester og andre støttefunksjoner. All funksjonalitet er ikke satt i drift fra starten av, men vil komme gradvis på luften i løpet av året. Her er det bare å glede seg.

Selvbetjening

Gjennom Visma Flyt Barnehage kan kommunene våre tilby et selvbetjent og transparent barnehageopptak som også forenkler saksbehandlingen og kommunikasjon med søker vesentlig.

Du som foresatt kan engasjere deg i barnets hverdag gjennom mobile løsninger og daglig kommunikasjon. Samtykker og fraværsføringer er kun et tastetrykk unna.

Like muligheter

Barnehagen er en fantastisk arena for opplevelser, fellesskap og mestring. For at hvert enkelt barn skal ha like muligheter kreves det individuelle tilpasninger. Noen ganger har barn behov for ekstra støtte fra flere instanser med påfølgende behov for koordinering og samhandling. Forskning viser at tidlig innsats er en av de viktigste suksessfaktorene for barn, noe som styrker betydningen til barnehagene.

God samhandling gir gode tiltak

Tverrfaglig samarbeid rundt barn er av økende betydning og med behov for god samhandling mellom ulike instanser. Dersom vi tidlig kan identifisere eventuelle utfordringer som barn sliter med, har vi større mulighet til å sette inn gode tiltak. Visma sin brede satsning på hele oppvekst sektoren skaper et godt grunnlag for en slik samhandling. IKT ORKidé har fra før løsningene Visma Flyt Skole og Visma Flyt PPT.

Prosjektleder Tore Lien hos IKT ORKidé under opplæring av Visma Flyt Barnehage

Digital transformasjon

Visma Flyt Barnehage er en del av en helhetlig oppvekstportefølje som møter IKT ORKidés strategi for Digital Transformasjon. Den treffer våre krav til samhandling, digitalisering, selvbetjening og mobilitet. Her kan lese mer om våre fokusområder for digital transformasjon.