PP-tjenesten går til himmels

Som et ledd i IKT ORKidés strategi for Digital Transformasjon har vi nå også innført en ny, moderne løsning for PP-tjenesten, Visma Flyt PPT. Den nye løsningen er en skybasert løsning som benyttes på både PCer og på mobile enheter.

Gevinstene er store

Digitalisering og økt brukermedvirkning gjør at brukerne av tjenesten kan delta mer aktivt og kommunene kan tilby mer hjelp uten å øke ressursbruken. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av saksbehandling og administrasjon av tjenesten. I Visma Flyt PPT har kommunen sikker digital kommunikasjon med foreldre/foresatte og samarbeidspartnere.

 

PP-tjenesten

Hos IKT ORKidé sine medlemskommuner har vi tre interkommunale PPT kontor. PPT for Ytre Nordmøre som betjener kommunene Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. PTT for Surnadal, Rindal og Halsa. PPT Sunndal og Tingvoll. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

 

Bente Fagerli

Bente Fagerli hos PPT Ytre Nordmøre forteller hun er fornøyd med at postregistering, skanning og arkivering til NOARK arkivkjerne er nå i en og samme arbeidsflyt. Siden løsningen er integrert med enhetsregisteret og folkeregisteret har jeg alltid tilgjengelig siste oppdaterte informasjon om brukerne og samarbeidspartnere.

 

Linda Aas

Linda Aas hos dokumentsenteret i Kristiansund kommune sier hun er glad for at PPT har blitt et digitalt kontor som medfører en større dokumentfangst og slipper papiret. Jeg merker allerede nå raskere samhandlingen mellom oss i dokumentsenteret, PP-tjenesten og brukerne. 

Caroline Kvistnes

Leder ved PPT Ytre Nordmøre Caroline Kvistnes sier at digitaliserings prosjektet har vært en lærerik prosess, med et godt samarbeid med de andre PPT kontorene og IKT ORKidé. Jeg mener at IKT ORKide har vært til uvurderlig hjelp med sine fagkunnskaper og ekspertise innen digitaliseringen. 

 

Prosjektgruppa

  • Liv Resell – Prosjektleder for implementering
  • Steinar Holm – Prosjektleder for anskaffelsen
  • Audun Torvik – NII, Innkjøp
  • Turid Hals Sæther – Ped.pysk.rådgiver
  • Caroline Kvistnes – Leder for PPT Ytre Nordmøre
  • Bente Fagerli – Sekretær PPT Ytre Nordmøre
  • Maria Kløven – Logoped i PPT Ytre Nordmøre
  • Linda Aas – Konsulent i dokumentsenteret i Kristiansund kommune
  • Kathrine Tømmervåg – Rådgiver i IKT ORKidé