Suksessprosjekt i barneverntjenesten – første i Norge

  Flere innbyggere melder nå sin interesse for være besøkshjem, fritidskontakt og tilsynsfører i barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommune. Saksbehandlingstiden er blitt mye raskere. Vi har fått et godt system på prosessen og er blitt mer treffsikker på å finne en rett match for barna. Dette gjør at barna raskere får tildelt rett person. Så er vi de første i landet som har digitalisert søknadsprosessen, det er vi svært stolte av sier Edel Stokke.

Gå inn på nettsidene til kommunen, her kan du få god informasjon, søke om å bli fritidskontakt(støttekontakt), besøkshjem eller tilsynsfører, sende oss politiattest, sende taushetserklæring og skrive rapporter. Alt dette kan nå gjøres med mobilen eller pc.

 

Du signerer digitalt og etter noen minutter er det hos oss i systemene våre i barneverntjenesten.

Vi har jobbet mye med klart språk og gjøre det brukervennlig og enkelt for den som skal søke eller sende oss rapporter. Fra brukerne har vi fått gode tilbakemeldinger etter vi kom på lufta i 2018.

 

Barneverntjenesten og IKT ORKidé

Edel jobber til daglig i tiltaksteamet i barneverntjenesten og hun sier at vi skal fortsette å forbedre tjenestene, men vi er kjempefornøyde med resultatene som vi har fått til sammen med IKT ORKidé og rådgiver Svein Taknæs som har ledet prosessen. Vi måtte ha litt modningstid i starten på å lære Lean som er metodikk for å jobbe smartere og få bedre flyt i arbeidshverdagen, men det har vært svært lærerikt og ikke minst morsomt.

Vi fikk tidlig støtte fra ledelsen i barneverntjenesten for å sette i gang Lean-prosjektet. Vi fikk også en stor grad av frihet til å gjøre endringer og forbedringer underveis og vi som var i prosjektgruppen hadde stor takhøyde for diskusjoner og refleksjoner.   

Prosjektet startet i 2018 med en liten prosjektgruppe der Edel Stokke og Ingebjørg Dahle Johansen sammen var prosjektledere. Det var viktig at vi fikk noen utenfra vårt fagfelt som ser alt med nye øyne og hadde en digital kompetanse som vi kunne dra nytte av. Svein Taknæs ledet denne prosessen, kurset oss i klart språk, digitale skjema, eSignatur og Lean-prosessen.

Først i Norge

Vi er første kommune i landet som har digitalisert hele søknadsprosessen. Nå kan du gå på nettsiden til kommunen og logge inn med ID-porten, fylle inn sensitive personopplysninger og signere digitalt så vil søknaden komme rett inn i fagsystemet. Sikkerhet og personvern er viktig når du skal sende inn sensitive personopplysninger, dette har IKT ORKidé levert løsninger for og gjennomført ROS-analyse på.

Svein Taknæs har vært i møte med Barneverntjenesten i Sunndal, Nesset og Tingvoll og presenterte prosjektet. De har allerede sagt ja til å gjenbruke både skjema, rutiner, nettsider og erfaringene.