Eksamen

Her har vi samlet nettsider som du kan bruke under eksamen.

Tillate lenker

Tillate lenker
Tjeneste URL
Innlogging for elever https://kandidat.udir.no/
Geogebra https://www.geogebra.org/
Store norske leksikon https://snl.no/
Ordnett-Skole (bare Gjemnes) https://skole.ordnett.no/
Ordnett.no (Alle andre enn Gjemnes) https://www.ordnett.no/
Cappelen Damm Skolen https://skolen.cdu.no/
LEXIN https://lexin.oslomet.no/
Ordbøkene https://ordbokene.no/
Norsksidene https://norsksidene.no/web/
Oxford Dictionarys https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Skolestudio https://www.skolestudio.no/
Campus Inkrement https://campus.inkrement.no/
Clue https://clue.no/
Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no
NDLA https://ndla.no/nn/
Aunivers https://aunivers.no/