Program Innovasjonsseminar 2023

Program dag 1 og og dag 2.

Program torsdag 28. september

Program torsdag 28. september
Tid Tema
09:00 Velkommen
09:10 Kulturinnslag, Atlanten Videregående skole
09:30 Kunstig intelligens. Hvordan vil det påvirke oss?
Arild Ovesen, IT-sjef Kristiansund kommune
10:00 Sikkerhet i vår tid.
Roar Thon, Nasjonale Sikkerhetsmyndigheter
11:00 Kaffepause
11:20 Digitaliseringsstrategi i oppvekstsektoren
Kristian Bergem, Avdelingsdirektør i utdanningsdirektoratet
11:50 E-sport i skolen Hvorfor og hvordan?
Hege Fiske, Surnadal Videregående skole
12:10 Nyheter og status fra (Digitale fellestjenester) i KS
Tristan Rolstad, KS, Digitale fellestjenester
12:45 Lunsj
13:45 Bli arkitekt bak din egen hjerne
Tomas Myklebust
14.45 Kaffepause
15:00 Økt bruk av data for å avdekke tidlig forverring hos tjenestemottaker. Velferdsteknologi og kunstig intelligens Prosjekt om utvikling et dashbord, i regi av RRO
Benedicte Nyborg og Hans Arvid Johansen
15:30 Dialog med salen. Innsiktsarbeid.
Hva skal vi sette fokus på i tiden framover. Kahoot Kathrine Tømmervåg og Astrid M. Høivik
16:00 Avslutning for dagen
19:00 Felles festmiddag med underholdning

 

 

Program fredag 29. september

Program fredag 29. september
Tid Tema
09:00 Kulturinnslag, Atlanten Videregående skole
09:15 Status IKT Orkidé, Daglig leder Steinar Holm.
Barnevern for framtiden, Fellesbarnevernløsning Prosjektleder Hege Y. Karlsen.
Felles LØP, hva nå? Om felles anskaffelse av HRM/ERP løsning, Prosjektleder Torgrim Sjåvik.
Parallelle sesjoner, du skal velge en:
10:00 Sesjon 1: Stab/støtte og teknisk
Kunstig intelligens i faget IKT Orkidé strategi og prosjekter Simuleringsbasert opplæring, veien videre?
10:00 Sesjon 2: Oppvekst
Ny digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2023 – Hva betyr dette for vårt arbeid lokalt? Personvern og informasjonssikkerhet – Hvordan øke kompetansen i barnehager og skoler?
10:00 Sesjon 3: Helse
Suksesshistorier i implementering av VT fra egne kommuner – gjennomgang og diskusjon (1 time).
Økt bruk av data for å avdekke tidlig forverring hos tjenestemottaker -oppfølging fagdag 24.mai - hvordan praktisk jobbe for å ta det i bruk i kommunene? (1 time).
Kjernejournal – hva kommer ny funksjonalitet v/Lone Kruger NHN og Atle B (45 min).
Hva skjer rundt videre utvikling av e-meldinger (15 min).
13:00 Lunsj
14:00 Slutt