Gjenbruk og dele data

Informasjon er blant de viktigste ressursene i offentlig sektor. Det er et mål at offentlige virksomheter deler og gjenbruker informasjon som brukeren har oppgitt, i stedet for å spørre på nytt – «Kun én gang». En hensiktsmessig deling og gjenbruk av informasjon er ikke begrenset til det som brukeren rapporterer inn, men omfatter også informasjon som forvaltningen selv produserer eller henter fra andre kilder.

Hver virksomhet må ha oversikt over hvilken informasjon den har, hva informasjonen betyr, i hvilken sammenheng den ble innhentet, hva informasjonen skal brukes til, hvem informasjonen kan deles med, hvordan informasjonen skal sikres og hvor lenge den skal bevares.

Det må legges til rette for deling og gjenbruk av data.

 

Delmål

 • "En gang er nok",
  Gi informasjon kun en gang. Vi skal nyttiggjøre informasjon om våre brukere slik at det gir bedre tjenester. Dele data mellom forvaltningsnivåer.    
 • Vi skal gi raskt svar når det ikke er behov for skjønn.
  IKT Orkide skal tilrettelegge for at kommunen kan automatisere saksbehandling som er regelstyrt. 

 • De som henvender seg, skal få svar. Automatisere svartjenester.
  IKT Orkide skal bruke våre datakilder til å automatisere og forenkle våre svartjenester. Utnytt teknologien (Kunstig Intelligens) slik at svartjenester kan automatiseres.

 • Våre brukere skal ikke søke på noe de har rett til.
  IKT Orkide skal legge til rette for at kommunen automatisk tildeler tjenester/rettigheter, uten søknad, der brukeren har rett til dette.

 •  Vi skal legge til rette for at andre kan bruke våre åpne data .

 • Arkitekturen og infrastrukturen må bygges slik at det er mulig å utveksle data samt kommunisere mellom ulike IKT-systemer.

 • Vi tilrettelegger for en effektiv, modulær, fleksibel og tjenesteorientert arkitektur, og ha et særskilt fokus på skalerbarhet, åpenhet og samhandling mellom datakilder.
 • IKT Orkidé gjør tilgjengelig data som støtter opp om kommunenes gevinstrealisering.