Innovasjon

Måten vi ser på utvikling er også i endring. De store IT-prosjekters tid er forbi. Den nye tilnærmingen er smidig og innovativ, hvor vi tør å eksperimentere og feile. Hurtighet og brukerfokus er viktige suksesskriterier. Samtidig må vi kontinuerlig videreutvikle våre tjenester og prosesser. Vi blir aldri ferdig med forbedringer. Det er en løpende prosess.

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.

Formålet med innovasjon i offentlig sektor kan med andre ord være både å skape sosial og økonomisk verdi. Sosial verdi kan være å utvikle bedre tjenester for borgerne for eksempel ved å korte ned ventetiden på sykehusene. Økonomisk verdi kan være både økte inntekter og sparte utgifter.

 

Delmål

 

 • Vi skal ha en delingskultur
  Finn ikke opp hjulet på nytt. Hent kunnskap og erfaringer fra andre. Ta deg tid til å dele egne erfaringer med andre.
   
 • Vi skal ha store nok innovasjonsmiljø (hver kommune er ikke stor nok)
  Etabler innovasjonsmiljø hvor man jobber kreativt og deler kompetanse. Disse miljøene må være av en viss størrelse. Dette gjelder på alle nivå, både innenfor enkelte fagsystem, faggrupper og overordnet styring og strategi.
   
 • Vi skal utnytte innkjøpsreglene knyttet til innovative anskaffelser
  Nye innkjøpsregler gjør det mulig med dialog mot leverandører for å utvikle gode løsninger, også på områder hvor det i dag mangler løsninger (nyutvikling).
   
 • Vi skal etablere en kultur hvor man tillater å feile
  Prøv, feil, lær og del.
   
 • Våre ansatte skal ha digital kompetanse
  Med digital kompetanse mener vi ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.