Innovasjon

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende, og løsningen er ikke kjent på forhånd.

Formålet med innovasjon i offentlig sektor kan med andre ord være både å skape sosial og økonomisk verdi. Sosial verdi kan være å utvikle bedre tjenester for borgerne for eksempel ved å korte ned ventetiden på kommunale tjenester. Økonomisk verdi kan være både økte inntekter og sparte utgifter.

Den nye tilnærmingen er smidig og innovativ, hvor vi tør å eksperimentere og feile. Hurtighet og brukerfokus er viktige suksesskriterier. Samtidig må vi kontinuerlig videreutvikle våre tjenester og prosesser. Vi blir aldri ferdig med forbedringer. Det er en løpende prosess.

 

Delmål 

 • Vi skal ha en delingskultur.

  IKT Orkidé skal hent kunnskap og erfaringer fra andre.
  IKT Orkidé skal legge til rette for at kommunene har arenaer for og deler kunnskap og erfaringer.

 • IKT Orkidé skal være et innovasjonsmiljø.
  Etabler innovasjonsmiljø hvor man jobber kreativt og dele kompetanse. Hver enkelt kommune er ikke stor nok for å etablere slike miljø.
  Dette gjelder på alle nivå, både innenfor enkelte fagsystem, faggrupper og overordnet styring og strategi.

 • Vi skal anvende innkjøpsreglene for å oppnå innovative anskaffelser/innkjøp.
  Innkjøpsreglene gjør det mulig med dialog med leverandører for å utvikle gode løsninger, også på områder hvor det i dag mangler løsninger (nyutvikling).
  Godt samarbeid med NII.

 • Vi skal etablere en kultur hvor man tillater å feile.
  Prøv, feil, lær og del.   

 • Ansatte i IKT Orkide og kommunene skal ha digital kompetanse.
  IKT Orkide skal bistå kommunene med fokus på digital kompetanse. Her menes ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

 • Vi skal ha smidige prosesser for å komme raskt i gang med nye løsninger.
  IKT Orkidé skal ha god kunnskap om årshjul og kommunenes prosesser.
  Tillitsbasert samarbeid mellom IKT Orkidé og kommunene.

 • Bærekraft og innovasjon.
  IKT Orkide skal vektlegge bærekraft og innovasjon i arbeidet med digital transformasjon.
  KS og staten har inngått avtale for å øke samarbeidet om bærekraftsmålene og innovasjon i offentlig sektor
  Alle kommunene i Møre og Romsdal er del av Bærekraftfylket Møre og Romsdal.
 • Infrastruktur og linjekapasitet.
  IKT Orkidé skal være pådriver for at kommunen prioriterer god digital infrastruktur.