Samarbeid og samarbeidspartnere

Det er nye, spennende muligheter ved å åpne for samarbeid med andre – også de det ikke er så naturlig å tenke på. Hvordan ser egentlig nettverket av brukere, interessenter, samarbeidspartnere og leverandører ut? Og hvordan kan nye «forretningsmodeller» se ut, dersom vi tenker nytt på rollene?

Der det ikke fins gode løsninger i markedet kan man i samarbeid utvikle nye løsninger eller nye måter å levere tjenester. Nye innkjøpsregler legger til rette for dette. Reglene legger til rette for samspill og utvikling.

Eksempelvis kan tilgjengeliggjøring av data og funksjonalitet føre til at andre parter utvikler nye tilleggstjenester, som vi selv ikke hadde tenkt på.

 

Delmål

 

 • Vi skal delta i nasjonale nettverk som en bidragsyter
   
 • Vi skal framstå som en ønsket samarbeidspartner
  Andre skal se på oss som en aktør som «ligger langt fram», som man ønsker å samarbeid med.
   
 • Vi skal ha god kjennskap til internasjonal og nasjonale utviklingstrender
   
 • IKT Orkide skal være fortrukket fagmiljø
  Våre medlemskommuner skal være trygge på at IKT Orkidé kan levere gode løsninger, og ha nødvendig kompetanse.
   
 • IKT Orkide skal videreutvikle det gode og tette samarbeidet med Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII)
  Gode innkjøp er viktig for IKT Orkidé. Bruk av innkjøpskompetanse gir bedre og riktigere innkjøp. Nye innkjøpsregler gir større spillerom for innovative innkjøp.