Samfunnsorientert

Den teknologiske utviklingen skal nyttiggjøres på en slik måte at våre virksomheter får en bærekraftig utvikling. 

Nye måter å samhandle går redusert behov for fysisk transport. Møter kan gjennomføres ved bruk av Teams og lignende. 

Bruk av tynnklienter gir lengre levetid for utstyret, samt mindre strømforbruk per enhet. 

Nye driftsformer som sky og virtualisering gir mer datakraft i forhold til forbrukt energi. Datarom er energikrevende. 

Delmål

 • Vi skal ha fokus på bærekraftsmål ved etablering av IKT løsninger.
  Både i forbindelse med anskaffelser og ved etablering av egne løsninger.
   
 • Vi skal tilrettelegge for utstrakt bruk av samhandlingsløsninger til erstatning for tradisjonelle fysiske møter.
  Både ved å sørge for nødvendig utstyr. Opplæring og tilrettelegging i bruk. 
   
 • Vi skal etterspørre samhandlingsløsninger til våre samarbeidspartnere, også andre offentlige aktører.
  Forvent at du kan bruke Teams og lignende i møte med Fylket, Fylkesmann og andre offentlige aktører. 
   
 • Vi skal tilrettelegge for mindre bruk av papir.
  «Følge meg – skriverløsning» skal redusere unødvendig papirbruk, samt gir bedre informasjonssikkerhet. Fullelektroniske løsninger. 
   
 • Samarbeid om bærekraft.
   
 • Bruk av IKT løsninger for å måle bærekraftavtrykk.
  Måle trafikk, forurensing. Løsninger som gir innsikt i bruk av infrastruktur. 
 • Kontinuitetsplanlegging for å sikre trygg drift av våre IKT løsninger i krisesituasjoner.