Samfunnsorientert

Den teknologiske utviklingen skal nyttiggjøres på en slik måte at våre virksomheter får en bærekraftig utvikling.

Nye måter å samhandle går redusert behov for fysisk transport. Møter kan gjennomføres ved bruk av Skype og lignende.

Bruk av tynnklienter gir lengre levetid for utstyret, samt mindre strømforbruk per enhet.

Nye driftsformer som sky og virtualisering gir mer datakraft i forhold til forbrukt energi. Datarom er energikrevende.

 

Delmål:

 

 • Vi skal ha fokus på klima mål ved etablering av IKT løsninger
  Både i forbindelse med anskaffelser og ved etablering av egne løsninger.
   
 • Vi skal tilrettelegge for utstrakt bruk av samhandlingsløsninger til erstatning for tradisjonelle fysiske møter
  Både ved å sørge for nødvendig utstyr. Opplæring og tilrettelegging i bruk.
   
 • Vi skal etterspørre samhandlingsløsninger til våre samarbeidspartnere, også andre offentlige aktører
  Forvent at du kan bruke Skype og lignende i møte med Fylket, Fylkesmann og andre offentlige aktører.
   
 • Vi skal tilrettelegge for mindre bruk av papir
  «Følge meg – skriverløsning» skal redusere unødvendig papirbruk, samt gir bedre informasjonssikkerhet. Fullelektroniske løsninger.