Sanering

Erfaring fra tidligere strategiarbeid viser at vi har hovedfokus på etablering av nye løsninger. Når nye løsningene er etablert er det ikke samme fokus på sanering av løsninger, eller endring av praksis/rutiner.

Våre systemer utvikles stadig med ny funksjonalitet. Det medfører at man ofte får flere system med samme eller lignende funksjonalitet. Det er store gevinster ved å redusere antall systemer som benyttes. Både direkte kostnader for drift og vedlikehold av IT systemer, men også for indirekte kostnader knyttet til integrasjoner og opplæring.

Det er store gevinster for vårt samarbeid å etablere en felles katalog over IKT løsninger. Hvilke løsninger vi skal benytte. Vårt samarbeid består av ulike kommuner av ulik størrelse slik at det kan være løsninger som ikke benyttes av alle.

 

Delmål

 

  • Vi skal definere en felles katalog av IKT systemer som kan benyttes hos oss
    Systemer som ikke står i denne katalogen skal ikke benyttes, det vil si saneres.
    Det må etableres rutiner for å melde ut og inn i denne katalogen.
     
  • Vi skal tilstrebe felles tekniske løsninger
    Eksempel: Dersom noen av våre kommuner velger tynnklienter mens andre velger PCer må vi opprettholde to tekniske miljø (tanke PCer og Citrix miljø for tynnklienter). Samlet gir dette større kostnader.