Sette brukeren i sentrum

Brukerne er alle som skal bruke våre tjenester. Våre brukere har ulike roller, og mange brukere har flere roller som ansatt, innbygger, politiker og/eller andre samfunnsaktører. Viktigst er at våre innbyggere får nytte av våre løsninger. 

Brukerorientering og riktig brukeropplevelse er selve nøkkelen til digital transformasjon. Digitale teknologier gir muligheter som var utenkelige for bare få år siden.

Dagens brukere forventer at tjenester, informasjon og løsninger er skreddersydd til deres behov. De vil ha hva de trenger i det øyeblikket de trenger det – på den plattformen de til enhver tid bruker.

Sett brukeren i sentrum, og involver brukerne ved utvikling av nye løsninger. 

 

Delmål

 • IKT Orkidé skal ha innsikt i brukers behov.
  Vite hva brukerne har behov for av løsninger.
  Vite hva brukeren trenger før brukeren melder selv (eks. barnehageplass etter en flytting) IKT Orkide skal ha fokus på total brukeropplevelse, ikke bare på brukeropplevelsen pr. system. Gjennomføre brukerundersøkelser. Gjennomføre brukertesting.

 • Våre løsninger skal være universelt utformet.
  Vi skal følge lover og regler knyttet til dette. Vi skal gå foran som et eksempel for andre.  Det gjelder også ansatte ikke bare eksterne brukere.

 • Våre brukere skal stå fritt i valg av plattform/enhet.
  Vi skal velge løsninger som gir våre brukere frihet i valg av utstyr: mobil, nettbrett, PC, Mac,  

 • IKT Orkidé skal tilby brukerne selvbetjeningsløsninger som kan brukes når det passer dem.
  24/7 tilgang til våre tjenester skal være hovedregelen.   

 • Våre løsninger skal være lett tilgjengelige og lett forståelige.
  Det skal som hovedregel ikke være behov for opplæring av sluttbruker. IKT Orkidé skal gi støtte til brukere som trenger bistand til å benyttes digitale løsninger.
  Godt brukergrensesnitt skal være fokus i alle være valg og anskaffelser.

 • Vi skal ha klart språk i alle kanaler.
  Alle som presenterer noe skal ha innsikt i klart språk.   

 • IKT Orkidé skal gi god oppfølging ved henvendelser.
  Vi skal ha løsninger som sporer og følger opp henvendelser. Vi må ha et oppgavesystem.
  Henvendelser som ikke kan besvares i 1.linje skal rutes videre internt i organisasjonen uten at brukeren må oppsøke andre.

 • Vi skal lage gode løsninger, færrest mulig skal avvise digitale løsninger.