Sette brukeren i sentrum

Brukerne er alle som skal bruke våre tjenester. Våre brukere har ulike roller, og mange brukere har flere roller som ansatt, innbygger, politiker og/eller andre samfunnsaktører. Viktigst er at våre innbyggere får nytte av våre løsninger.

Brukerorientering og riktig brukeropplevelse er selve nøkkelen til digital transformasjon. Digitale teknologier gir muligheter som var utenkelige for bare få år siden.

Dagens brukere forventer at tjenester, informasjon og løsninger er skreddersydd til deres behov. De vil ha hva de trenger i det øyeblikket de trenger det – på den plattformen de til enhver tid bruker.

Sett brukeren i sentrum, og involver brukerne ved utvikling av nye løsninger.

 

Delmål

 

 • Vi skal ha innsikt i brukers behov
  Vite hva brukerne har behov for av løsninger.
  Gjennomføre brukerundersøkelser. Gjennomføre brukertesting
   
 • Vi skal kjenne vår brukere
  Vite hva brukeren trenger før brukeren melder selv (eks. barnehageplass etter en flytting)
   
 • Våre løsninger skal være universelt utformet
  Vi skal følge lover og regler knyttet til dette. Vi skal gå foran som et eksempel for andre.
   
 • Våre brukere skal stå fritt i valg av plattform/enhet
  Vi skal velge løsninger som gir våre brukere frihet i valg av utstyr: mobil, nettbrett, PC, Mac
   
 • Vi skal tilby brukerne selvbetjeningsløsninger som kan brukes når det passer dem 
  24/7 tilgang til våre tjenester skal være hovedregelen
   
 • Våre løsninger skal være lett tilgjengelige, ikke behov for opplæring (slik som nettbanken)
  Godt brukergrensesnitt skal være fokus i alle være valg og anskaffelser.
   
 • Vi skal ha klart språk i alle kanaler
  Alle som presenterer noe skal ha innsikt i klart språk.
   
 • Vi skal gi god oppfølging ved henvendelser
  Vi skal ha løsninger som sporer og følger opp henvendelser. Vi må ha et oppgavesystem. Henvendelser som ikke kan besvares i 1.linje skal rutes videre internt i organisasjonen uten at brukeren må oppsøke andre.