Strategiplan - bakgrunn og hensikt

 

IKT Orkide sin visjon:

IKT Orkide skal være en pådriver for bærekraftig samfunnsutvikling i våre kommuner.

IKT Orkide sin rolle:

IKT Orkidé skal være en pådriver for samfunnsutvikling og modernisering av våre medlemskommuner. En slik utvikling forutsetter at man er i stand til å gjennomføre en digital transformasjon i kommunene.

En slik transformasjon medfører noe annet enn innføring av enkeltstående IKT system. En slik transformasjon medfører teknologiske valg, fokus på prosesser og arbeidsflyt og vilje til å se på tjenesteproduksjonen med nye øyne.

Vi tror denne planen vil gi et godt grunnlag for et slikt arbeid. Suksess forutsetter fokus på dette arbeidet i enkeltkommunene og i felleskapet.

Hva er digital transformasjon ?

En prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester

  • ... hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
  • ... og som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
  • En grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering.
  • Redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring.

Kilde: Digdir.

Vi snakker ikke om å bytte ut et IT system med et annet, eller erstatte manuelle arbeidsmetoder med et IT system.
Men er systematisk arbeid for å endre arbeidsprosesser og tankesett.

Følgende tema er særlig viktig for offentlig forvaltning: