Trender og utviklingstrekk

Generelle utviklingstrekk

  • Kompetanseutfordringer. Rekruttere fagfolk. Kommunene skal ha tak i de samme fagfolkene. Stort forbruk av innleid konsulenter. Mer kunne vært levert internt med fellestjenester.
  • Sårbarhet i organisasjonen. Enkeltpersoner i organisasjonen.
  • Sårbarhet knyttet til tekniske løsninger. Angrep og utfall av tjenester.
  • Beredskap. Store krav til den enkelte kommune.
  • Økonomiske rammebetingelser blir stadig mer krevende.
  • Innbygger forventninger. Like innbyggertjenester i våre medlemskommuner. Ulike kommunale forskrifter. Burde vært mulig å samkjøre dette. Du kjenner deg igjen i løsningene om du flytter.
  • Økt fokus på FN’s bærekrafts mål og klimautfordringer. Bidra til bærekraftig utvikling

Skytjenester

IT levert som tjenester (skytjenester) har vært en megatrend over mange år. Stadig flere IT løsninger leveres kun som tjenester.

Vi har kommet langt i innføring av skytjenester. Sentrale løsninger er nå flyttet over på sky. Vi er mer fristilt i valg av tekniske løsninger. Eierskap over våre egne data, tilgang til våre egne data, integrasjonsutfordringer må ivaretas.

 

Informasjonssikkerhet

Vi blir stadig utfordret med sikkerhetstrusler. Alt fra guttestreker til alvorlig kriminalitet kan sette viktige samfunnsoppgaver ut funksjon. Fokus på informasjonssikkerhet og nettvett er like viktig som gode tekniske beskyttelsesmekanismer.

 

Enkle og smidige løsninger i stedet for komplekse systemer

Tilgang til IT løsninger via frittstående apper. istedenfor store komplekse systemer. Om det er godkjenning av reiseregning eller innsending av sykemelding kommer det nå forenklede løsninger rettet mot brukere og ansatte. Løsningene skal være selvforklarende uten behov for opplæring.