Brukerstøtte

Brukerstøtte er en fellestjeneste for medlemskommunene.
Vi ønsker at du kontakter din lokale IKT-avdeling først.

Kontaktinformasjon

Servicedesken IKT ORKidé
Sentral
E-post
Telefon 71 57 40 50