Teknisk

I 2021 fokuserte faggruppen på oppstart av flere nye fagnettverksgrupper innenfor teknisk område. 

Nettverksgrupper: 
VA - Leder: Sondre Rokstad Grimsmo, Tingvoll
Plan&Build admin 
Byggesak 
Plan - Leder: Lage Hoem Stavnesli, Smøla 
Oppmåling 

 

Faggruppe Teknisk og medlemskap 

 

Faggruppe Teknisk
Koordinator

Kathrine Tømmervåg 

Leder  Margrete Magerøy, Tingvoll kommune
Kommuner Medlemmer:
Aure Bernt-Olav Simonsen
Averøy Martin Ove Karlsen/vara Martin R. Waagen
Gjemnes Anzhelika Petrenko
Kristiansund John Einar Aune Skontoft/vara Vidar Dyrnes
Rindal Nils Ole Evjen
Smøla Tom Høibjerg
Sunndal Berit Skjevling
Surnadal Råg Ranes
Tingvoll Margrete Magerøy

Kontaktinformasjon

Kathrine Tømmervåg
rådgiver/prosjektleder
E-post
Mobil 93 03 65 92