Skrivetips klart språk

Trenger du noen enkle skrivetips for klart språk? 
Vi har samlet noen enkle tips for at mottaker skal lettere forstå det vi skriver.

Du finner flere gode skrivetips på Språkrådet.

 

Skrivetips klart språk

Skriv det viktigste først

På digitale flater leser vi fort og vi leser ikke alt.
Når du lager en tekst, tenk på hva som er viktig for mottakeren.

På nettsider vil det du skriver først også bli den teksten google viser i søkeresultatet.

Skriv det som er viktigst for mottakeren først.

Hvilke av disse mener du skal stå først i et svar fra kommunen:

 • Jamfør plan- og bygningslov paragraf 70 har du rett til å klage.
 • Du har fått innvilget bygging av garasje.


 

Del opp korte avsnitt og bruk overskrifter

 •  Hjelper navigering i store dokument
 • Når du bruker overskrifter kan du også lage innholdsfortegnelse

Øverste overskrift skal være Overskrift 1, neste overskrift 2.

 

Hvordan lage overskrift

Merk tekst som skal være overskrift og velg riktig overskrift i Stiler:

 

   

Tittel er ikke overskrift

Stilen Tittel i Word har ikke formatering og vil ikke fungere på samme måte som overskrift.

Bruk du og vi - skriv aktivt
 • Bruk du og vi.
 • Ikke bruk : man kan…, en kan…, det blir…
 • Redusere s-verb og ord som ender på -else og -ing.

Et aktivt språk er enklere å lese og gjør ofte setningene kortere og mer konsise.

Eksempel på feil bruk: Søknaden bes sendt innen 14. april.
Her er det brukt verb som slutter på s (bes). Da blir det uklart hvem som skal sende.

Omskriving til klart språk:

 • Du må sende søknaden innen 14. april.
Bruk lenker på rett måte

En lenke skal si hva det er og gjerne hvor du lenker til:

 

Ikke bruke lenker som:

 • Klikk her
 • Les mer
Ikke bruk forkortelser

Forkortelser redusere lesbarhet.
Ikke alle skjønner alle forkortelser.

Eksempel på feil bruk som jeg fant i en aktiv mal:

 • Jfr. offlh.loven §12 bkv.

Skriv heller:

 • Se Offentlighetsloven §12 barnekonvensjonen.
Sørg for at teksten er lettlest
 • Bruk korte avsnitt
 • Unngå fyllord og sammensatte ord
 • Bruk korte setninger
 • Forklar et faguttrykk første gang du bruker det
 • Ikke bruk understreking (du tror det er en lenke)

 

Ny språklov

Språkloven paragraf 9 sier følgende:
«
Offentlege organ skal kommunisere på eit språk som er klart, korrekt og tilpassa målgruppa.»
 

Plikten gjelder publikumsrettet informasjon og informasjon til enkeltpersoner. «Informasjon» omfatter både tekster, bildeoppsett, multimedia, illustrasjoner, digitale tjenester og selvbetjeningsløsninger.
 

Lov om språk (språklova) på Lovdata.

Kontaktinformasjon

Svein Dreier Taknæs
rådgiver
E-post
Mobil 95 19 82 82