Universell utforming av IKT

Innen 1. februar 2023 må alle kommuner i Norge ha på plass tilgjengelighetserklæring for universell utforming av IKT. Uutilsynet og diginettverkene tilbyr gratis webinarer og informasjonsmøter som hjelper deg igjennom de forskjellige kravene til universell utforming som erklæringen tar for seg.