Nye løsninger gir bedre innsyn, raskere saksbehandling og sikrer likebehandling!

Mandag 3. juni går Surnadal kommune på luften med ny moderne løsninger for saks- og byggesaksbehandlinger, Public 360 og eByggesak. De nye løsningene er skybaserte og vil kunne benyttes på både PCer og mobile enheter. 
 

 

Prosjektleder Kathrine under kick off for Public 360 - Klikk for stort bildeProsjektleder Kathrine under kick off for Public 360

Surnadal kommune er først ut

Surnadal kommune går i pilot for Nordmørskommunene med systemskifte for generell saks- og byggesaksbehandling. Kommunene blir delt opp i to puljer for implementering etter Surnadal. Første pulje er Aure, Halsa, Gjemnes, Tingvoll, Smøla og Rindal som lanserer 17.06. Andre pulje består av Kristiansund, Averøy og Sunndal som lanserer 24.06.

 

Digital transformasjon

Anskaffelsen av de to nye løsningene er en viktig del av å nå IKT ORKide kommunenes strategi for Digital transformasjon, som treffer våre krav til samhandling, digitalisering, selvbetjening og mobilitet. 

 

To kjempeprosjekter

Dette er to kjempeprosjekter for IKT ORKide. Skifte fra ePhorte/Acos websak til Public 360 er det største systemskiftet de 10 medlemskommune har gjennomført etter deres nye strategi om digital transformasjon ble vedtatt. Plattformbyttet blir først og fremst merkbart for saksbehandlere, politikere og andre kommuneansatte.

Nå i juni vil 1200 ansatte på Nordmøre få ett nytt arbeidsverktøy. Surnadal kommune ved arkiv og byggesakstjenesten har testet løsningene den siste tiden. Vi er trygge på at vi går over til en løsning som skal fungere fra første dag, sier prosjektleder for innføringen av Public 360, Kathrine Tømmervåg. Andre fase av prosjektet går fra sommeren, da skal vi blant annet lage våre digitale skjema smartere, som igjen gir en mer automatisk og raskere saksbehandling.

 

Publikum

For publikum vil raskere saksbehandlingstid og en mye bedre innsynsløsning merkes. Løsningene vil legge til rette for effektivisering av saksbehandling. Dette vil i enda større grad sikre likebehandling uavhengig av hvilken kommune de er bosatt i.  

 

Min Side

Implementering av Public 360 og eByggesak vil også bidra til å utvikle Min Side, som er kommunenes nye portal for publikumskontakt og selvbetjeningsløsninger.

 

Felles servicedesk

Det er IKT ORKides felles servicedesk som skal levere brukerstøtte sammen med de ulike arkivlederne i kommunene.