Min side lansert hos 10 kommuner

I en tidligere appell til daværende minister for KMD Jan Tore Sanner, spurte jeg om det kommer et nasjonalt initiativ for å lage Min side for landets innbyggere.  Da svarte Jan Tore Sanner at de små kommunene  må samarbeide med de største kommunene i landet for å få til dette. Oslo kommune er kommet godt i gang med Min side for deres innbyggere. Det kommer ikke noe felles var svaret.

Men vi har fått dette til selv, hvordan?

Samarbeid gir styrke

Vi har IKT Orkidé som er et interkommunalt IKT samarbeid og består nå av 10 medlemskommuner på Nordmøre.
Når 10 kommuner samarbeider om felles prosjekt og felles mål, vil vi sammen utgjøre en sterk digital muskel.
Da får vi vi tilgang til svært mange dyktige fagpersoner i kommunene.

Samtidig er styret vårt i IKT ORKidé fremoverlent og ønsker innovative innbyggerrettede tjenester.
Vi har for tiden mange prosjekt der vi jobber tverrfaglig sammen og vi ser at dette gir store gevinster.

Min side er et av flere slike prosjekt. Digital post til innbygger er et annet prosjekt der kommunene til nå etter 3 år i drift har passert 7 millioner i gevinst.

 

Prosjektgruppen Min side

Prosjektgruppen som har utviklet løsningen og i samarbeid med våre leverandører er:

 • Svein Taknæs, prosjektleder og rådgiver IKT ORKidé
 • Trond Brekken, rådgiver IKT ORKidé
 • Harald Bergdal, rådgiver IKT ORKidé
 • Hege Hovde, digitaliseringsrådgiver Kristiansund kommune
 • Sigrun Rødset , informasjonsleder Sunndal kommune

 

Hva er Min side?

Min side er et eget "rom" på nett for deg som innbygger, bedrift eller ansatt.

Her kan du få:

 • Oversikt over dine kommunale fakturaer, du kan be om betalingsutsettelse
 • Du kan se og endre din kontaktinformasjon det offentlige bruker til varsling
 • Du kan sende kommunen dokument som er unntatt offentlighet
 • Du kan søke, endre barnehageplass, se meldingsbok, fravær, vurderinger
 • Du kan se meldinger, krav og betalinger, skattekortet fra Altinn
 • Ansatte i kommunen kan åpne sine fagsystem og ta kurs i KS-læring

Og flere tjenester vil utvikles fremover.

 

Løsningen vår går nasjonalt

Løsningen er utviklet sammen Acos, Visma, Atea, Difi, Skattedirektoratet og flere.
Acos lanserer nå vår løsning som et produkt til sine kunder.
Det er gøy å være med på utvikle gode tjenester for innbyggerne på Nordmøre sammen med gode fagfolk.

 

Husk nøkkelen

Min side finner du på kommunens nettsider og nøkkelen inn er ID-porten.

 

Se også artikkel om Min side i lokalavisen Tidens Krav.